Marknaderna för biodrivmedel 2014

Rapporten ger en nulägesanalys av marknaderna för etanol, FAME och biogas samt av läget för avancerade biodrivmedel. Rapporten ger en fördjupning av utvecklingen för HVO samt sammanställer en genomförd enkät om styrmedel för biodrivmedel i 17 medlemsstater i EU.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner