Havsbaserad vindkraft

Regeringsuppdrag 2015

Energimyndighetens redovisning av regeringsuppdraget att ta fram förslag på stärkt stöd för havsbaserad vindkraft, utanför elcertifikatsystemet. Önskad omfattning på utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften är betydelsefull för valet av stöd. EU:s statsstödsregler är mycket viktiga. I rapporten redovisas olika stödtyper och praktiska utformningar av stöd. Ett huvudsakligt förslag med en antagen utbyggnad om 15 TWh har analyserats närmare. Om målet är en storskalig utbyggnad av den havsbaserade vindkraften är ett anbudsförfarande med tillhörande driftstöd ett lämpligt stöd. Driftstödet bör konstrueras i form av s.k. sliding premium där stödnivån bestäms i konkurrens och utifrån elprisets nivå. Ju högre elpris desto lägre stöd krävs.

Ladda ner