Funktionskrav och grundläggande säkerhetsnivåer inom energiförsörjningen

Energimyndigheten har under 2013-2014 låtit genomföra en utredning av funktionskrav och grundläggande säkerhetsnivåer (GSN) inom energiförsörjningen. GSN är ett uttryck för en verksamhets förmåga och robusthet att motstå och hantera både vardagliga och allvarliga störningar. Huvudsyftet har varit att inventera, analysera och redovisa nuvarande funktionskrav inom drivmedels-, värme-, energigas- och elförsörjningen. Totalt har 18 funktionskrav identifierats. För att stärka funktionaliteten inom energiförsörjningen föreslår utredningen tre nya funktionskrav som rör drivmedels- och värmeförsörjningen. Dessutom identifieras en rad behov som gäller samtliga energislag. Denna rapport är den övergripande slutrapporten från utredningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner