Vindkraftsstatistik 2014

Totala antalet vindkraftverk uppgick vid utgången av 2014 till 2 961 st med en total installerad effekt på 5 097 MW enligt data från elcertifikatsystemet, med viss komplettering. Den totala produktionen för 2014 uppgick till 11,2 TWh, där tre län - Västra Götalands län, Västerbottens län och Skåne län – bidrog med mer än 1 TWh vardera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner