Grönt hyresavtal

För att minska lokalers resurs- och energianvändning. Grönt hyresavtal är fastighetsbranschens första avtalsmall för minskad energianvändning och miljöpåverkan för lokaler. Avtalsmallen har ett inbyggt miljötänk som ger dig som fastighetsägare (eller hyresgäst) möjlighet att skapa goda affärer och komma längre i energi- och hållbarhetsarbetet. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar.

Ladda ner