Energiindikatorer 2019-Uppföljning av Sveriges Energipolitiska mål

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Rapporten följer upp indikatorer inom 22 olika områden och inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2019, som är ett sifferunderlag i Excel till figurerna i rapporten.

Ladda ner