Hinder för klimatomställning i processindustrin

En rapport inom regeringsuppdraget Innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser

Rapporten svarar mot ett regeringsuppdrag att redogöra för olika typer av hinder för minskade växthusgasutsläpp från den svenska processindustrin, redovisa vilka insatser inom forskning, innovation och demonstration som bedöms nödvändiga på området samt belysa effekter på andra miljömål.


Pris
Ladda ner