Energiindikatorer 2020

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål.

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Rapporten följer upp indikatorer inom 23 olika områden och inleds med en genomgång av energipolitiska mål och riktlinjer. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2020, som är ett sifferunderlag i Excel till figurerna i rapporten.

ISBN 978-91-89184-62-6
Ladda ner