Vägledning för energikartläggning i tillverkande företag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Syftet med vägledningen är att underlätta genomförandet av en energikartläggning och identifiera kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Denna vägledning riktar sig främst till personer som ska genomföra energikartläggning i tillverkande företag (SNI 05 – 33).

ISBN 978-91-89184-74-9
Ladda ner