Medborgarenergigemenskaper

Enligt EU:s lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa ska medlemsländerna göra det möjligt att bilda medborgarenergigemenskaper (MEG). Denna rapport beskriver möjliga nyckelfrågor för MEG, som kan påverka genomförandet av det omarbetade elmarknadsdirektivet i svensk lagstiftning.
Nyckelfrågorna presenteras i tre huvudområden: under vilka förutsättningar en MEG kan bildas, inbördes förhållande mellan aktörer i en gemenskap samt gemenskapens förhållande till omgivande aktörer och marknader.

Rapporten är skriven av WSP på uppdrag av Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Ladda ner