Utvärdering Forum för smarta elnät

2016-2017.

Detta är en utvärdering av Forum för smarta elnät under dess första verksamhetsår, fram till oktober 2017. Utvärderingen lyfter genom intervjuer med intressenter fram såväl framgångar som utvecklingspotential, och har utgjort ett stöd i Forumets fortsatta arbete.

Utvärderingen är utförd av Faugert & Co Utvärdering AB.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Ladda ner