Hur du gör upphandling till ett verktyg i er energi- och klimatomställning

Inspiration till ert klimatarbete.

Den här guiden vänder sig till dig som vill få till bättre energi- och klimatkrav vid upphandlingarna inom din kommun eller region. Guiden är baserad på aktiviteter och goda exempel från offentliga upphandlingar som genomförts runt om i landet under åren 2018–2020, inom ramen för Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan.

ISBN 978-91-7993-016-5
Ladda ner