Tre år med Energisteget

Energimyndigheten drev 2018–2020 programmet Energisteget med stöd till investeringar och projekteringar till energieffektivisering i sektorer från gruv- till tillverkningsindustrin vilka omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag. Programmet omfattade 105 miljoner kronor och syftade till att genomföra lagen om energieffektivisering i industrin.

ISBN 978-91-7993-021-9
Ladda ner