Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Denna vägledning utgör en mer omfattande vägledning jämfört med tidigare publicerad ”Grundläggande information till rapporteringsskyldiga” ER 2021:21. Ersätter tidigare vägledningar ER 2021:21, ER 2020:15, ER 2015:30, ER 2012:27

ISBN 978-91-7993-043-1
Ladda ner