Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Energimyndighetens vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.
Utgör en mer omfattande vägledning jämfört med tidigare publicerad ”Grundläggande information till rapporteringsskyldiga” ER 2021:21. Ersätter tidigare vägledningar ER 2021:21, ER 2020:15, ER 2015:30, ER 2012:27

ISBN 978-91-7993-043-1
Ladda ner