Vindkraftens resursanvändning

Faktablad om vindkraftens resursanvändning. En genomgång av vindkraftens resursanvändning visar hur viktigt det är att utnyttja bra vindlägen. På så sätt kan mer el produceras per vindkraftverk och resultatet blir lägre resursanvändning och växthusgasutsläpp per producerad mängd el.

ISBN 978-91-7993-061-5
Lagersaldo 200

Ladda ner