Uppföljning marknadskontroll 2021

Uppföljning av Marknadskontrollplan 2021 Uppföljning av Marknadskontrollplan 2021 Ekodesign, energi- och däckmärkning.

Denna rapport redovisar resultatet av Energimyndighetens marknadskontroll år 2021. Rapporten synliggör marknadskontrollen så att tillverkare, importörer, konsumenter och andra intressenter kan fortsätta upprätthålla en hög tilltro till regelverken.

ISBN 978-91-7993-073-8
Ladda ner