Drivmedel 2021

Rapporten redovisar sammanställda uppgifter baserat på rapportering enligt drivmedelslagen, lagen om hålbarhetskriterier för biodrivmedel och lagen om reduktionsplikt för bensin, diesel och flygfotogen. Innehåller bland annat infromation om vilka biodrivmedel som används, vilka råvaror de har producerats av och dess ursprung samt hur biodrivmedlen bidragit till att minska drivmedlens klimatpåverkan.

Till rapporten finns en bilaga med figurer och tabeller i Excel. Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

ISBN 978-91-7993-076-9
Ladda ner