Placering av befattning i säkerhetsklass

Vägledning om placering av befattning i säkerhetsklass och registerkontroll.

Den här vägledningen riktar sig till er som ska ansöka om beslut om placering i säkerhetsklass hos Statens energimyndighet (Energimyndigheten).

ISBN 978-91-7993-080-6
Ladda ner