Energianvändning i digitala system, datacenter och kryptovaluta

Förstudie om nuläge, metoder och statistik för att följa utvecklingen.

Denna rapport är en redovisning av Energimyndighetens regeringsuppdrag om att utreda metoder för att följa utvecklingen av energianvändningen för digital infrastruktur och digitala system, i synnerhet datacenter. I rapporten beskrivs digital infrastruktur, datacenter, kryptovaluta och dess energianvändning, samt hur detta kan följas inom statistiken. Rapporten utgör ett första steg mot bättre statistik och kunskap inom området.

ISBN 978-91-7993-108-7
Ladda ner