Säkerhetskänslig verksamhet i fjärrvärmeförsörjningen

Vägledning om säkerhetsskydd.

Denna vägledning riktar sig till dig som är verksamhetsutövare inom fjärrvärmeförsörjningen, som ett stöd vid en genomlysning av er verksamhet. Vägledningen tar upp ett antal faktorer och indikatorer som ger en indikation på att säkerhetskänslig verksamhet kan förekomma i er verksamhet. Om ni vid en genomlysning av er verksamhet anträffar en eller flera faktorer eller indikatorer, ska ni se det som signal om att ni bör göra en säkerhetsskyddsanalys.

ISBN 978-91-7993-104-9
Ladda ner