Scenarier över Sveriges energisystem 2023

Med fokus på elektrifieringen 2050.

Energimyndigheten tar vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling som underlag till Sveriges klimatrapportering. I samband med detta arbete har myndigheten tagit fram ytterligare scenario och känslighetsfall för att visa på en helhetsbild av energisystemet och möjliga utvecklingsvägar framåt. Med tanke på den omfattande elektrifieringen i samhället fokuserar myndigheten denna gång på elektrifieringen i scenarierna.

ISBN 978-91-7993-112-4
Ladda ner