Förslag till en fjärrvärme- och kraftvärmestrategi

Delrapportering till uppdrag Förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn samt rapportering av deluppdrag 5. Kartläggning av potentialen i befintlig och outnyttjad elproduktion i Uppdrag att stärka försörjningstryggheten i energisektorn.

Fokus i den första delleveransen ligger på att analysera kraftvärmens konkurrenskraft, lönsamhet och systemnyttor med förslag på samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att undanröja hinder för en mer effektiv användning av kraftvärmen samt en kartläggning av potentialen i befintlig och outnyttjad elproduktion samt orsaker till att den inte tillgängliggjorts elmarknaden.

ISBN 978-91-7993-123-0
Ladda ner