Energiförsörjning för totalförsvaret

Genom regeringsuppdraget Energiförsörjning för totalförsvaret har Energimyndigheten haft i uppdrag att föreslå en geografisk indelning av Sverige, inom vilken det ska vara möjligt att beräkna normalbehovet samt uppskatta energibehovet för totalförsvaret. Utöver detta har Energimyndigheten också haft i uppdrag att ta fram en modell för att beräkna elbehovet för totalförsvaret.

ISBN 978-91-7993-150-6
Ladda ner