Underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt

Energimyndigheten ska enligt uppdrag i regleringsbrevet redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatsystemet. Uppdraget är ett återkommande arbete där Energimyndigheten lämnar underlag för tekniska justeringar av kvoterna i förordningen om elcertifikat. Detta underlag omfattar tekniska justeringar avseende faktiskt utfall för år 2022 och 2023.

ISBN 978-91-7993-157-5
Ladda ner