Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 151 - 175 av 429
Exkl. moms

Energimärkning av däck (affisch A3)

Energimärkning ger dig tydlig information om däcks energieffektivitet, säkerhet på vått underlag och buller. Denna affisch hjälper dig att läsa etiketten. Genom att välja grönt energimärkta däck kan du spara mycket energi.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: -
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 2245
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2497
Sidomfång: 1
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimärkning av däck (inplastat underlägg)

Format: A4
Identifierare: ET 2013:25
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2557
Sidomfång: 2
Ladda ner

Energin i skolan

Vad är det egentligen?

Energin i skolan är ett material som ska hjälpa elever i årskurs 9 och gymnasiet att kartlägga hur mycket energi den egna skolan använder. Materialet blandar fakta om skolors energianvändning i Sverige med övningar som skolans elever kan göra själva.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:05
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 434
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2137
Sidomfång: 28
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energin i våra lokaler

Resultat från Energimyndighetens STIL2-projekt

Denna populärversion sammanfattar resultaten från kartläggningar av energianvändningen i skol-, kontors- och vårdlokaler. Syftet är att informera om vad energin används till och framför allt; hur fastighetsägare och hyresgäster kan minska sin användning. Genom egen kartläggning och effektivisering går det att på byggnadsnivå spara både energi och pengar med åtgärder som i många fall är relativt enkla att genomföra.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:08
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 4
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2181
Sidomfång: 24
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisituationen i Norden

Fyra länder med ett växande ömsesidigt energiberoende.

Avregleringen av elmarknaderna och den gemensamma handeln med el i Norge, Danmark, Finland och Sverige har fått konsekvenser för de enskilda ländernas energiplanering. Den unga elmarknaden bestod det prov den utsattes för under den vattenfattiga vintern 2002/2003. Den hotande elbristen satte emellertid fingret på behovet av bättre överföringskapacitet länderna emellan och nödvändigheten av att få till stånd investeringar i ny kraftproduktion. När det ömsesidiga energibehovet ökar, behövs bättre förståelse för de nordiska ländernas energisituation och sårbarhet. De energipolitiska beslut som måste fattas under de närmaste åren får stor betydelse för Nordens framtida energiförsörjning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2003:16
Utgivningsår: 2003
Lagersaldo: 290
Pris: 120,00 kr
Artikel nr EM-1563
Sidomfång: 34
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisnåla produkter

Kylskåp, diskmaskiner, ugnar, dvd-spelar och andra eldrivna apparater i hemmet påverkar miljön, främst genom att de drar energi när de används. En energisnål maskin påverkar miljön mindre än en mer energikrävande. Denna trycksak ger fakta kring de största energi- och miljömärkningarna, och tipsar om hur man kan spara pengar och miljö genom att välja energisnåla produkter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:41
Utgivningsår: 2004
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1675
Sidomfång: 12
Ladda ner

Energitjänster för ökad lönsamhet och minskad klimatpåverkan

Om ditt företag behöver hjälp med att energieffektivisera kan du anlita en leverantör av energitjänster. En energitjänst kan handla om att genomföra effektiva åtgärder för exempelvis belysning, ventilation, tryckluft eller uppvärmning. Här får du en kort introduktion vad en energitjänst är, vilka som är fördelarna och vart du kan vända dig för att få mer hjälp.

Format: -
Identifierare: ET 2017:26
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 1325
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2828
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiutblick Tema Energihushållning

Energiutblick är en skriftserie från Energimyndigheten, där myndigheten genomlyser ett aktuellt tema. Med skriften vill Energimyndigheten visa sin syn på dagens och framtidens viktigaste energirelaterade utmaningar. I det andra numret av Energiutblick är temat Energihushållning, som är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle. Det går att uppnå en mängd viktiga samhällsmål genom att hushålla med energi – både miljömässiga, ekonomiska och politiska. Men trots en stor potential för en effektivare energianvändning återstår mycket att göra. Det krävs tydliga, väl anpassade styrmedel, fortsatta tekniska innovationer och en ökad förståelse mellan teknik och användare.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:07
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 232
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2102
Sidomfång: 52
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiutblick Tema: bioenergi

Energiutblick är det första numret i en planerad skriftserie från Energimyndigheten, där vi genomlyser ett aktuellt tema. Med denna skrift vill Energimyndigheten visa sin syn på dagens och framtidens viktigaste energirelaterade utmaningar. Det första numret tar upp ett högaktuellt ämne, bioenergi, som rätt använd kommer att få en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna. I omställningen till framtidens koldioxidneutrala energisystem kommer bioenergi att spela en allt viktigare roll, både nationellt och globalt. Det går att öka bioenergiproduktionen väsentligt, men det gäller att använda resurserna på ett effektivt sätt och se till att utvecklingen inte krockar med andra miljömässiga och sociala faktorer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:60
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 3
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1972
Sidomfång: 60
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiutblick Tema: Transport

Energiutblick är en skriftserie från Energimyndigheten där ett aktuellt tema genomlyses. Det tredje numret av Energiutblick handlar om transporter. Här har myndigheten sammanställt sådant som görs och kan göras för att möta utmaningarna som finns inom området, bland annat att göra transportsektorn oberoende av olja och fossila bränslen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:07
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 898
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2241
Sidomfång: 64
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 1998

Energy in Sweden 1998 contains comprehensive information on developments in the energy sector. The booklet starts with a presentation of the developments in the energy system in Sweden, expanding the perspective to an overview of the international situation. The relationship between energy and environment is also described. The supplement ""Facts and Figures 1998"" contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication ""Energy in Sweden"". Most of the material has been prepared by the Swedish National Energy Administration from data provided by Statistics Sweden.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 1998:26
Utgivningsår: 1998
Lagersaldo: 96
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1032
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 1999

The 1999 issue of Energy in Sweden 1999, which has been published every year since the 1980´s, provides an extensive review of enegy sypply and use, and of their effects on the environment. Developments in the energy sector are covered from 1970 to date, with consideration of categories such as types of energy sources, types of energy carriers, energy use and the environmental impact of both energy supply and energy use. Although much of the detailed statistical data is conventrated on Sweden, the publication also continues its coverage of world-wide statistics and trends.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 1999:82
Utgivningsår: 1999
Lagersaldo: 103
Pris: 40,00 kr
Artikel nr EM-1033
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2000

The 2000 issue of Energy in Sweden 2000, which has been published every year since the 1980's, provides an extensive review of energy supply and use, and of their effects on the environment. Developments in the energy sector are covered from 1970 to date, with consideration of categories such as types of energy sources, types of energy carriers, energy use and the environmental impact of both energy supply and energy use. Although much of the detailed statistical data is concentrated on Sweden, the publication also continues its coverage of world wide statistics and trends.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2000:36
Utgivningsår: 2001
Lagersaldo: 74
Pris: 40,00 kr
Artikel nr EM-1353
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2001

Energy in Sweden 2001, has been published every year since the 1980's, provides an extensive review of energy supply and use, and of their effects on the environment. Developments in the energy sector are covered from 1970 to date, with consideration of categories such as types of energy sources, types of energy carriers, energy use and the environmental impact of both energy supply and energy use. Although much of the detailed statistical data is concentrated on Sweden, the publication also continues its coverage of worldwide statistics and trends. Statistics in this year's edition have been revised in comparison with those of previous editions. The revisions cover the years from 1983 to 2000, although the data for 1999 and 2000 are based on preliminary figures.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2001:37
Utgivningsår: 2001
Lagersaldo: 80
Pris: 40,00 kr
Artikel nr EM-1445
Sidomfång: 47
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2002

Energy in Sweden has been published every year since the 1980´s and provides an extensive review of energy supply and use and their effects on the environment. Developments in the energy sector are covered from 1970 up to date, with considerations of categories such as types energy sources, energy carriers, energy use and the environmental impact of both energy supply and energy use.;Although much of the detailed statistical data is concentrated on Sweden, the publication also continues its coverage of worldwide statistics and trends.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2002:20
Utgivningsår: 2002
Lagersaldo: 78
Pris: 40,00 kr
Artikel nr EM-1490
Sidomfång: 52
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2003

Energy in Sweden has been published every year since the 1980´s and provides an extensive review of energy supply and use and their effects on the environment. Developments in the energy sector are covered from 1970 up to date, with considerations of categories such as types energy sources, energy carriers, energy use and the environmental impact of both energy supply and energy use.;Although much of the detailed statistical data is concentrated on Sweden, the publication also continues its coverage of worldwide statistics and trends.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2003:22
Utgivningsår: 2003
Lagersaldo: 73
Pris: 40,00 kr
Artikel nr EM-1572
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2004

Conditions in the energy markets change rapidly, reflecting not only energy and environmental policy in Sweden, but also the effects of changes in the rest of the world. Energy in Sweden 2004 is intended to provide decision-makers, journalists and the public with a single source of easily available information on conditions and developments in the energy sector. Energy in Sweden contains information on the development of the energy sector from 1970 and up to date. Energy in Sweden presents an overview of Swedish energy policies and guide measures. The publication describes energy use and production in Sweden and covers even worldwide statistics and trends.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:19
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 65
Pris: 40,00 kr
Artikel nr EM-1664
Sidomfång: 60
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2005

Energy in Sweden presents facts about the use and supply of energy, present energy policy and an international perspective of the energy situation in the world. The 2005 edition has collected all the information on climate policy in the same segment of the publication. Statistics are presented for the year 2004. Energy in Sweden in published annually, and is intended to provide decision-makers, journalists, companies, teachers and the general public with a coherent and easily available source of information on developments in the energy sector. See also the publication Energy in Sweden - Facts and Figures 2005 where all the basic data (1970-2004) behind the figures in Energy in Sweden are presented.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2005:25
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 27
Pris: 40,00 kr
Artikel nr EM-1778
Sidomfång: 64
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2006

Energy in Sweden is published annually, and is intended to provide decision-makers, journalists, companies, teachers and the general public with a coherent and easily available source of information on developments in the energy sector. Energy in Sweden presents facts about the use and supply of energy, present energy policy and policy measures, energy prices and energy markets, the impact of energy systems on the environment, and an international outlook. A separate segment of the publication describes the climate policy. Statistics are presented up to and including year 2005, when possible. See also the publication Energy in Sweden - Facts and Figures 2006 where the tabular data behind most of the diagrams in Energy in Sweden are presented. All figures in Energy in Sweden can be found in Energy in Sweden 2006 - OH pictures.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:45
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 259
Pris: 40,00 kr
Artikel nr EM-1891
Sidomfång: 68
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2007

Energy in Sweden is published annually and is intended to provide decision-makers, journalists, companies, teachers and the general public with a coherent and easily available source of information on developments in the energy sector. Energy in Sweden presents facts about the use and supply of energy, present energy policy and policy measures, energy prices and energy markets, the impact of energy systems on the environment, and an international outlook. A separate segment of the publication describes the climate policy. Statistics are presented up to and including year 2006, when possible. See also the publication Energy in Sweden - Facts and Figures 2006 where the tabular data behind most of the diagrams in Energy in Sweden are presented. All figures in Energy in Sweden can be found in Energy in Sweden 2006 - OH pictures.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:51
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 271
Pris: 40,00 kr
Artikel nr EM-1991
Sidomfång: 68
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2008

Energy in Sweden is published annually and is intended to provide decision-makers, journalists, companies, teachers and the general public with a coherent and easily available source of information on developments in the energy sector. Statistics are presented up to and including year 2007, when possible. Energy in Sweden presents facts about the use and supply of energy, present energy- and climate policy and policy measures, energy prices and energy markets, the impact of energy systems on the environment, and an international outlook. A new chapter for this year is Secure energy supply. There is also a chapter on Sweden’s share of renewable energy calculated with the definition by the European commission. See also the publication Energy in Sweden - Facts and Figures 2008 where the tabular data behind most of the diagrams in Energy in Sweden are presented.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2008:16
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 182
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2058
Sidomfång: 156
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2009

The annual Energy in Sweden report, and its sister publication, Energy in Sweden – Facts and Figures, are intended to provide decision makers, journalists, companies, teachers and the public with coherent and easily available information on developments in the energy sector. Most of the publication is based on official statistics up to and including 2008, complemented where possible by input reflecting current events and decisions up to the middle of 2009. Energy in Sweden presents facts about the use and supply of energy, present energy- and climate policy and policy measures, energy prices and energy markets, the impact of energy systems on the environment and an international outlook etc. See also the publication Energy in Sweden - Facts and Figures 2009 where the tabular data behind most of the diagrams in Energy in Sweden are presented.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:30
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 493
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2167
Sidomfång: 172
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2011

The annual report, Energy in Sweden, aims to provide decision makers, journalists, the business sector, educators and the public with accessible, one-stop shop information on developments in the energy sector. Energy in Sweden provides an overview of the current energy and climate policy, policy instruments, the supply and use of energy, energy prices and energy markets, a secure energy supply, an international survey and the energy system's impact on the environment. The tabular data behind most of the figures in Energy in Sweden are presented in the publication on the Energy Agency website, Energy in Sweden - Facts and Figures 2011. This year's publication has been expanded to include two new sections. Markets for biobased motor fuels are described in Chapter 5 and the statistics used in the publication are described and explained in Chapter 9. Current events and decisions reported in this publication relate primarily to the period from June 2010 to June 2011. In terms of the statistics on which this publication is based, the bulk of the data is based on official statistics up to and including 2010.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:43
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 307
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2388
Sidomfång: 152
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2013

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide an overall picture of the final use and total supply of energy, energy prices, energy markets and fuel markets

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:29
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 173
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2584
Sidomfång: 115
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2015

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide easily-accessible information about developments in the energy sector in Sweden. The figures used in Energy in Sweden are collected from stakeholders in the energy sector, both producers and users.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: -
Identifierare: ET 2015:19
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 269
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2726
Sidomfång: 104
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 151 - 175 av 429