Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 3 av 3
Exkl. moms

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 sammanfattar elcertifikatsystemets utveckling sedan starten år 2003 och innehåller statistik om systemet till och med år 2009. Årets temakapitel handlar om Energimyndighetens översyn av elcertifikatsystemet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:25
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Miljökonsekvensbeskrivning m m för små vattenkraftverk

Riksdagen beslutade våren 1997 att införa ett investeringsstöd till små vattenkraftverk. Ansvarig för hanteringen av stödet är Energimyndigheten. Denna rapport har utarbetats med syfte att vara ett stöd för företag som planerar att bygga små vattenkraftverk. I rapporten beskrivs ett arbetssätt för att utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och annat beslutsunderlag för planering och tillståndsprövning av små vattenkraftverk. I rapporten beskrivs processen och vilken typ av samråd och underlag i form av MKB som erfordras. Rapporten avslutas med ett fiktivt exempel på hur man kan utarbeta, systematisera och analysera framkommet resultat.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: EB 2000:3
Utgivningsår: 2000
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

System

Vårt samhälle beskrivs allt oftare som ett systemsamhälle. Tekniska, ekonomiska, administrativa och sociala system får allt större omfattning och spelar en växande roll i våra liv. Fördjupade och kritiska kunskaper om system är därför inte bara viktiga i största allmänhet, utan nödvändiga om vi skall kunna styra vårt samhälle i demokratiska former. I boken presenteras de flesta forskningstraditioner som kan räknas in i system-forskningen. Den har en icke-teknisk, resonerande karaktär och författaren kallar den ”en resguide snarare än en generalstabskarta, ett flygfoto snarare än en närbild”

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: EB 2012:01
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 3 av 3