Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 176 - 200 av 429
Exkl. moms

Energy in Sweden 2017

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide easily-accessible information about developments in the energy sector in Sweden. The figures used in Energy in Sweden are collected from stakeholders in the energy sector, both producers and users.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:33
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 190
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2866
Sidomfång: 90
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2018

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide easily-accessible information about developments in the energy sector in Sweden. The figures used in Energy in Sweden are collected from stakeholders in the energy sector, both producers and users.

Format: -
Identifierare: ET 2018:17
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 88
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2900
Sidomfång: 14
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden: An overview

Energy in Sweden 2019 is a an overview and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide easily-accessible information about developments in the energy sector in Sweden. The figures used in Energy in Sweden are collected from stakeholders in the energy sector, both producers and users.

Format: .
Identifierare: ET 2019:3
Utgivningsår: 2019
Lagersaldo: 129
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2921
Sidomfång: 14
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy Indicators 2008

Energy Indicators 2008 Sweden has the highest proportion of renewable energy in the EU, 43.3 %. Electricity generation contributes most to the proportion of renewable energy in Sweden. The next largest contributor is the industrial sector. This is followed by district heating generation and the residential sector. The use of renewable energy in the transport sector accounts for only one percentage point of the proportion of the total use of renewable energy, according to the Swedish Energy Agency’s yearly follow up of the Swedish energy policy objectives. The publication Energy Indicators does a systematic follow-up of the Swedish energy policy objectives by means of indicators. The energy indicators in this report are divided into three groups: theme indicators, background indicators and base indicators. The theme indicators follow up the energy policy objectives within a special area selected every year. The background indicators do not follow up any energy policy objectives, but their purpose is to provide increased understanding of causality and what it is that drives development in the Swedish energy system. Base indicators follow up energy policy objectives in various policy areas, and are updated every year. This year’s theme is renewable energy.

Format: A4
Identifierare: ET 2008:21
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 359
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2060
Sidomfång: 102
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy Indicators 2009

Follow-up of Sweden´s energy-policy objectives Theme: EU

The publication Energy Indicators does a systematic follow-up of the Swedish energy policy objectives by means of indicators. The energy indicators in this report are divided into three groups: theme indicators, background indicators and base indicators. The theme indicators follow up the energy policy objectives within a special area selected every year. The background indicators do not follow up any energy policy objectives, but their purpose is to provide increased understanding of causality and what it is that drives development in the Swedish energy system. Base indicators follow up energy policy objectives in various policy areas, and are updated every year.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:15
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 166
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2182
Sidomfång: 100
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy Management System

A tool for the continuous improvement of energy performance

Energy management can be described as a tool which helps companies to control and manage their energy use in a systematic way. A standard for energy management, SS 627750, has been in force in Sweden since 2003. Approx. 100 industrial companies with some 250 separate production plants have, so far, implemented and had their energy management systems certified according to the Swedish standard.

Energy management systems have turned out to be a very valuable tool if companies are to succeed with their energy-efficiency improvement work and thereby reduce their energy costs and their effects on the climate.

Six Swedish industrial companies and one certification body present their experiences of energy management systems in this brochure. You will also learn how things developed when the Swedish standard for energy management systems was drawn up.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:25
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 171
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2218
Sidomfång: 36
Antal:
Ladda ner
Beställ

Enkla åtgärder minskar butikens elanvändning

Faktablad om energianvändningen i handelslokaler: övrig handel

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:07
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2306
Sidomfång: 2
Ladda ner

eNyckeln

eNyckeln är verktyget som hjälper dig som fastighetsägare att spara energi, tid och pengar. Som fastighetsägare kan du lämna dina uppgifter till den officiella energistatistiken via eNyckeln. Samtidigt kan du också göra delar av energideklarationen. eNyckeln ger dig dessutom möjlighet att enkelt jämföra dina byggnaders energianvändning med andra liknande byggnader och se var du kan spara energi. Läs mer om eNyckeln i detta faktablad.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:11
Utgivningsår: 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2180
Sidomfång: 2
Ladda ner

eNyckeln - spar energi, tid och pengar

eNyckeln är en webbaserad databas, där fastighetsägare kan rapportera statistik till Energimyndighetens officiella energistatistik avseende energianvändningen i flerbostadshus och lokaler. På samma gång är det dessutom möjligt att göra delar av energideklarationen. Genom att använda eNyckeln får fastighetsägare även möjlighet att jämföra sina egna byggnaders energianvändning med andra motsvarande byggnader i databasen. eNyckeln blir ett verktyg där det är möjligt att få kontroll på sin energianvändning och se var det går att spara energi och därmed pengar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:13
Utgivningsår: 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1964
Sidomfång: 2
Ladda ner

Erfarenheter inspirerar och lär

Vi vill få en smartare energianvändning i Sverige. Därför stöttar Energimyndigheten varje år 20-25 informations- och utbildningsprojekt som ökar kunskapen om energieffektivisering och minskar antalet använda kilowattimmar. I denna trycksak, som är baserad på en utställning från Kraftsamling 2011, presenterar vi några av projekten och en lista med tips. Låt dig inspireras!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:54
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2386
Sidomfång: 8
Ladda ner

Et norsk-svensk elsertifikatmarked

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Format: -
Identifierare: ET 2017:10
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 11
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2812
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

EU:s system för handel med utsläppsrätter

Publikationen är en kortare sammanfattning av den årliga rapport som ges ut av Energimyndigheten där handelssystemet för utsläppsrätter beskrivs. Publikationen ska ses som mer lättillgänglig information och vänder sig till deltagare i systemet och till en intresserad allmänhet. Publikationen berättar om hur systemet fungerar och vilka förändringar som väntar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:50
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 1013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2479
Sidomfång: 32
Antal:
Ladda ner
Beställ

Europas naturgasberoende

Åtgärder för tryggad naturgasförsörjning

Den nya skriften ”Europas naturgasberoende” handlar om dagens och framtidens naturgasanvändning i Europa och Sverige. Skriften tar även upp de framtida hoten mot naturgasförsörjningen och beroendet av rysk gas. Sverige har i jämförelse med andra länder en låg andel naturgas i energisystemet. Den pågående utbyggnaden och EU:s nya naturgasdirektiv gör dock frågan aktuell.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:06
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 231
Pris: 120,00 kr
Artikel nr EM-1803
Sidomfång: 29
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fastighetsägarknappen i Västerås

Uthållig kommun - Goda exempel

Fastighetsägarknappen säkerställer att elanvändningen är på miniminivå då skolan inte används under kvällar, nätter, helger och lov. Energisparfunktionen sätts igång automatiskt. Viss elanvändning är nödvändig så som drift av brandlarm, inbrottslarm, kylskåp och frysar. Systemet har fungerat väl och Västerås stads, Konsult & Service är delaktiga i projektet gällande datorer, kopiatorer m.m. En investering som spar både energi och miljö i våra byggnader.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:33
Utgivningsår: 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2270
Sidomfång: 2
Ladda ner

Flyer för energi- och klimatrådgivare om solelportalen

En flyer i vykortsformat om solelportalen. Flyern riktar sig främst till energi- och kliamtrådgivare.

Format: ,
Identifierare: ET 2018:13
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 6609
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2896
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Flytande biobränsle 2016

Hållbarhetskriterier för flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2017 rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2016. I den här publikationen finns resultaten sammanställda. Uppgifterna presenteras tillsammans med uppgifter från tidigare års rapporteringar.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:13
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2821
Sidomfång: 8
Ladda ner

Fokus på energin vid renovering sparar pengar för simhallen

Faktablad om energianvändningen i simhallar

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:03
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 693
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2302
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & FFI

Målet är att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt koldioxid och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:44
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 751
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2512
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Forskning och innovation för energieffektivare byggnader och boende

Programmet är ett brett program som avser att stödja projekt inom bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användande av energi relaterad till boende och brukande, renovering och eventuell ombyggnad samt demontering/rivning

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:73
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 749
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2518
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Four Futures – the energy system beyond 2020

Different driving forces in society lead to different types of energy systems. In the report "Four Futures - the energy system beyond 2020", a comprehensive analysis shows four possible scenarios for the future energy system in Sweden.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: ,
Identifierare: ET 2016:13
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 350
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2774
Sidomfång: 98
Antal:
Ladda ner
Beställ

Full-scale implementation manual for STIL2 India

The purpose of the STIL2 project is to find out, on a national level, how electric energy use in premises is distributed between the different areas of use, for example lighting, ventilation and computers. This is a manual for implementing the STIl2 method.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:05
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2601
Sidomfång: 52
Ladda ner

Fyra energiframtider öppnar tankarna

Informationsblad om Energimyndighetens utredning Fyra framtider

Format: -
Identifierare: ET 2016:07
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 864
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2747
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fyra framtider – energisystemet efter 2020

Vi vill prata framtidsenergi. Med Fyra framtider vill vi ge vårt bidrag till en modern energidialog som tar helhetsgrepp och har samhällsperspektiv. Vi vill ha en energidiskussion som pekar framåt. Hur ser då framtiden ut? Det finns inte ett svar, utan flera. Vi visar här fyra möjliga framtider för energisystemet. Varje framtid har olika drivkrafter som utvecklar samhället, till exempel säker energiförsörjning, global rättvisa, individualism eller klimatförbättring. Vi kallar dem Forte, Legato, Espressivo och Vivace. Välkommen in i ett nytt och annorlunda samtal om framtidens energi.

Format: .
Identifierare: ET 2016:04
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 802
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2740
Sidomfång: 157
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fyra stora steg och tjugo små steg

Idéskrift om fysisk planering

Programmet Uthållig kommun bedrivs av Energimyndigheten med syfte att stärka det kommunala strategiska arbetet med energifrågor och bygga nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. ”Fyra stora steg och tjugo små steg – Idéskrift om fysisk planering” är en idéskrift om metoder och verktyg för att integrera hållbarhets- och energifrågor i fysisk planering med fokus på uppvärmning och transporter. Idéskriften presenteras som en arbetsgång bestående av fyra huvudsteg och tjugo delsteg som bygger på den arbetsmetodik som arbetats fram under etapp två av Uthållig kommun.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:53
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 1331
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2373
Sidomfång: 52
Antal:
Ladda ner
Beställ

Få grepp om energimärkningen av däck

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:35
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 1884
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2559
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 176 - 200 av 429