Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 30 av 30
Exkl. moms

Årsrapport 2019 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet syftar till att bidra till utsläppsminskningar och energiomställning i utvecklingsländer genom insatser som främjar exempelvis förnybar energi, energieffektivisering samt avfallshantering.

Programmet omfattar även nya internationella samarbetsformer under Parisavtalet. Under 2019 har fokus varit att bidra till de internationella klimatförhandlingarna, ingå i nya samarbeten som syftar till förvärv av utsläppsminskningsenheter under Parisavtalet samt att stödja kapacitetsuppbyggnad för att utvecklingsländer ska ha möjlighet att kunna delta i sådana samarbeten.

Identifierare: ER 2020:2
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 31
ISBN 978-91-89184-49-7
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Årsrapport 2020 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet syftar till att bidra till utsläppsminskningar och energiomställning i utvecklingsländer genom samarbeten under Kyotoprotokollet och Parisavtalet. Denna rapport är ett komplement till Energimyndighetens årsredovisning 2020 och ger en mer detaljerad redovisning av det internationella klimatarbete som Energimyndigheten bedriver genom programmet för internationella klimatinsatser.

Identifierare: ER 2021:7
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 28
ISBN 978-91-89184-94-7
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Årsrapport 2021 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet syftar till att bidra till utsläppsminskningar och energiomställning i låg- och medelinkomstländer genom samarbeten under Kyotoprotokollet och Parisavtalet. Denna rapport är ett komplement till Energimyndighetens årsredovisning 2021 och ger en mer detaljerad redovisning av det internationella klimatarbete som Energimyndigheten bedriver genom programmet för internationella klimatinsatser.

Identifierare: ER 2022:03
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 30
ISBN 978-91-7993-068-4
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Årsrapport 2022 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet syftar till att bidra till utsläppsminskningar och energiomställning i låg- och medelinkomstländer genom samarbeten under Kyotoprotokollet och Parisavtalet. Denna rapport är ett komplement till Energimyndighetens årsredovisning 2022 och ger en mer detaljerad redovisning av det internationella klimatarbete som Energimyndigheten bedriver genom programmet för internationella klimatinsatser.

Identifierare: ER 2023:08
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 31
ISBN 978-91-7993-113-1
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Årsrapport 2023

Sveriges program för internationella klimatinsatser.

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet syftar till att bidra till utsläppsminskningar och energiomställning genom samarbeten under Parisavtalet. Denna rapport är ett komplement till Energimyndighetens årsredovisning 2023 och ger en mer detaljerad redovisning av det internationella klimatarbete som Energimyndigheten bedriver genom programmet för internationella klimatinsatser.

Identifierare: ER 2024:02
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 26
ISBN 978-91-7993-139-1
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 26 - 30 av 30