Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 76 - 88 av 88
Exkl. moms

STEMFS 2021:7

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Identifierare: STEMFS 2021:7
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:8

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Identifierare: STEMFS 2021:8
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:9

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

Identifierare: STEMFS 2021:9
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2022:1

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:3) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energipriser och avtal

Identifierare: STEMFS 2022:1
Utgivningsår: 2022
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2022:2

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Identifierare: STEMFS 2022:2
Utgivningsår: 2022
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2022:3

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:13) om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Identifierare: STEMFS 2022:3
Utgivningsår: 2022
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2022:4

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2022:04) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom byggsektorn

Identifierare: STEMFS 2022:4
Utgivningsår: 2022
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2023:1

Statens energimyndighets föreskrifter om kontoföring och registrering i unionsregistret

Identifierare: STEMFS 2023:1
Utgivningsår: 2023
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2023:2

Statens energimyndighets föreskrifter om säkerhetsskydd

Identifierare: STEMFS 2023:2
Utgivningsår: 2023
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2023:3

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:3) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energipriser och avtal

Identifierare: STEMFS 2023:3
Utgivningsår: 2023
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2023:4

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2023:4)
om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Identifierare: STEMFS 2023:4
Utgivningsår: 2023
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2023:5

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2011:4) om elcertifikat.

Identifierare: STEMFS 2023:5
Utgivningsår: 2024
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Upphävande av Statens energimyndighets allmänna råd (NUTFS 1998:7)

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av Statens energimyndighets allmänna råd (NUTFS 1998:7) om länsstyrelsens planläggning av företag och organisationer inom oljebranschen vid höjd beredskap och krig

Identifierare: STEMFS 2013:3
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 76 - 88 av 88