Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 76 - 100 av 108
Exkl. moms

STEMFS 2020:2

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:2) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om oljeleveranser på kommunnivå

Identifierare: STEMFS 2020:2
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2020:3

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:3) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energipriser och avtal

Föreskriften har ändrats, se STEMFS 2022:1

Identifierare: STEMFS 2020:3
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2020:4

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:4) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om produktion av biogas och rötrester och dess användning

Identifierare: STEMFS 2020:4
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2020:5

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Föreskriften har ändrats, se STEMFS 2022:2 och STEMFS 2021:13.

Identifierare: STEMFS 2020:5
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2020:6

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:6) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändning och uppvärmningssätt i flerbostadshus och lokaler

Identifierare: STEMFS 2020:6
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2020:7

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Föreskriften har ändrats, se STEMFS 2021:14.

Identifierare: STEMFS 2020:7
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2020:8

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:8) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändning i bantrafik och inrikes sjöfart

Identifierare: STEMFS 2020:8
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2020:9

Föreskrifter om ändring i föreskrifter (STEMFS 2017:2) om ursprungsgarantier för el

Identifierare: STEMFS 2020:9
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:1

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Leverantörer av drivmedel ska från och med 1 oktober 2021 informera om drivmedlet klimatpåverkan och ursprung. I dessa föreskrifter finns bestämmelser om innehåll och utformning av den miljöinformation som ska lämnas till konsumenter

Föreskriften har ändrats, se STEMFS 2021:5.

Identifierare: STEMFS 2021:1
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:10

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:10) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom jordbruket;

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom jordbruket.

Identifierare: STEMFS 2021:10
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:11

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:11) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins energianvändning och industrins energianvändning i små företag

Identifierare: STEMFS 2021:11
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:12

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:12) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om oförädlat trädbränsle

Identifierare: STEMFS 2021:12
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:13

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme).

Identifierare: STEMFS 2021:13
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:14

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik.

Identifierare: STEMFS 2021:14
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:15

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik.

Identifierare: STEMFS 2021:15
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:2

Föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen.

Leverantörer av drivmedel ska från och med 1 oktober 2021 informera om drivmedlet klimatpåverkan och ursprung. Miljöinformationen ska baseras enligt den rapportering och beräkning som dessa föreskrifter fastslår.

Identifierare: STEMFS 2021:2
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:3

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn, även känd som NIS-föreskrifter.

Identifierare: STEMFS 2021:3
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:4

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (2018:4) om statligt stöd till solceller.

Statens energimyndighet föreskriver med stöd av 16 § förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller att Statens energimyndighets föreskrifter (2018:4) om statligt stöd till solceller 6 § ska ha en förenklad lydelse med avseende på handling som styrker slutförande.

Identifierare: STEMFS 2021:4
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:5

Föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:1) om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel.

Leverantörer av drivmedel ska från och med 1 oktober 2021 informera om drivmedlets klimatpåverkan och ursprung. Miljöinformationen ska utformas enligt STEMFS 2021:1, dessa föreskrifter ändrar bilaga 2.

Identifierare: STEMFS 2021:5
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:6

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Identifierare: STEMFS 2021:6
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:7

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Identifierare: STEMFS 2021:7
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:8

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Identifierare: STEMFS 2021:8
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2021:9

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

Identifierare: STEMFS 2021:9
Utgivningsår: 2021
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2022:1

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:3) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energipriser och avtal

Identifierare: STEMFS 2022:1
Utgivningsår: 2022
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2022:2

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Identifierare: STEMFS 2022:2
Utgivningsår: 2022
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 76 - 100 av 108