Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 101 - 125 av 429
Exkl. moms

Energikartlägg ditt lantbruk

I ett lantbruk kan många delar energieffektiviseras, till exempel genom minskad ventilationen de tider då djuren är ute, uppvärmning med flis istället för el och genom att köra sparsamt. Du som är lantbrukare kan ansöka om stöd för energikartläggning på upp till 50 000 kronor för att få koll på energianvändningen.

Format: .
Identifierare: ET 2017:2
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 150
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2792
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energikoll i små och medelstora företag

I Energikoll i små och medelstora företag får du handfasta tips, verktyg och checklistor som hjälper ditt företag till ett framgångsrikt arbete med energieffektivisering. Handboken är en del i Energimyndighetens satsning på stöd till små och medelstora företag för att sänka sin energianvändning. Mer information om Energimyndighetens stöd till små och medelstora företag finns www.energimyndigheten.se/smf

Format: ,
Identifierare: ET 2017:29
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 2829
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2848
Sidomfång: 58
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiledningssystem-ett verktyg för ständig förbättr.av energiarbetet

Erfarenheter från sex svenska industriföretag

Energiledning kan beskrivas som ett verktyg för ett företag att kontrollera och styra sin energianvändning på ett systematiskt sätt. I Sverige finns sedan år 2003 en standard för energiledningssystem, SS 627750. Drygt 100 industriföretag, med totalt omkring 250 separata produktionsanläggningar, har hittills infört och låtit certifiera energiledningssystem enligt den svenska standarden. Energiledningssystem har visat sig vara ett mycket värdefullt verktyg för att företag ska lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete och därmed minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan. I denna broschyr presenterar sex svenska industriföretag och ett certifieringsorgan sina erfarenheter av energiledningssystem och du får också veta hur det gick till när den svenska standarden för energiledningssystem togs fram.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:36
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 960
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2145
Sidomfång: 36
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energilyftet

Vykort

Kort information om Energilyftet - en kompetenshöjande kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Format: -
Identifierare: ET 2016:10
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 76
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2766
Sidomfång: 1
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 1998

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Vidare görs en genomgång av det internationella energiläget. Förhållandet mellan energisektorn och miljön tas också upp. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 1998:25
Utgivningsår: 1998
Lagersaldo: 91
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1028
Sidomfång: 39
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 1999

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Vidare görs en genomgång av det internationella energiläget. Förhållandet mellan energisektorn och miljön tas också upp. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 1999:81
Utgivningsår: 1999
Lagersaldo: 15
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1029
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2000

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Även en internationell utblick görs, både med fokus på världen och EU. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2000:35
Utgivningsår: 2000
Lagersaldo: 5
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1351
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2001

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat som följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs, både med fokus på världen och EU. Avslutningsvis beskrivs Sveriges energiskattesystem och energisektorns påverkan på miljö. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. I årets utgåva av Energiläget har statistiken till figurerna reviderats jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar åren 1983-2000 där de två sista åren baserats på preliminär statistik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2001:35
Utgivningsår: 2001
Lagersaldo: 22
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1433
Sidomfång: 47
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2002

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat till följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget som ges ut årligen vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs. Rättelsebladet som finns är till den tryckta versionen av Energiläget 2002.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2002:18
Utgivningsår: 2002
Lagersaldo: 4
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1488
Sidomfång: 51
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2003

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat till följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget som ges ut årligen vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2003:20
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 76
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1570
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2004

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat som en följd av att inriktningen av energi- och miljöpolitiken i Sverige och i omvärlden förändras. Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energiläget ger en överblick av aktuell energipolitik, styrmedel och andra energipolitiska åtgärder. I publikationen beskrivs Sveriges energianvändning och energitillförsel. Även en internationell utblick görs.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:17
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 61
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1662
Sidomfång: 60
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2005

Med Energiläget som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare, och allmänhet en samlad och lättillgänglig information över utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och en internationell utblick över energifrågan i världen. Nytt för år 2005 är att all information om klimatpolitik har samlats i samma avsnitt av publikationen. Statistik presenteras för år 2004 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2005 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 till 2004 som ligger till grund för figurerna i Energiläget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2005:23
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 59
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1747
Sidomfång: 64
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2006

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. ;Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön och en internationell utblick. Ett eget avsnitt i publikationen beskriver klimatpolitiken.;Statistik presenteras t.o.m. år 2005 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2006 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:43
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 2404
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1858
Sidomfång: 68
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2007

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön och en internationell utblick. Ett eget avsnitt i publikationen beskriver klimatpolitiken. Statistik presenteras t.o.m. år 2006 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2007 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:49
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 737
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1965
Sidomfång: 68
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2008

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Statistik presenteras t.o.m. år 2007 där så har varit möjligt. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Nytt för i år är ett kapitel om trygg energiförsörjning och ett delkapitel om Sveriges andel förnybar energi som det är definierat av Europeiska kommissionen. Till Energiläget 2008 hör även publikationen Energiläget i siffror 2008. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2008.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2008:15
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 3001
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2053
Sidomfång: 156
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2009

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2009 hör även publikationen Energiläget i siffror 2009. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2009. Officiell statistik till och med år 2008 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2009.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:28
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 27
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2148
Sidomfång: 160
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2010

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2010 hör även publikationen Energiläget i siffror 2010. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2010. Officiell statistik till och med år 2009 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2010.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:45
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 452
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2247
Sidomfång: 144
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2011

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2011 hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror 2011. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2011. Officiell statistik till och med år 2010 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2011.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:42
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 155
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2365
Sidomfång: 152
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2012

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:34
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 1041
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2466
Sidomfång: 68
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2013

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:22
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 96
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2555
Sidomfång: 115
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2017

Energiläget är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Den ska ge en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:12
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 15
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2831
Sidomfång: 86
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2018- en översikt

Denna trycksak ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige. Trycksaken utgår från Energiläget, som är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Energiläget ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Format: -
Identifierare: ET 2018:8
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 352
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2883
Sidomfång: 14
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2019

En översikt
Denna trycksak ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige. Översikten ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Format: .
Identifierare: ET 2019:2
Utgivningsår: 2019
Lagersaldo: 205
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2916
Sidomfång: 14
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 1999

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. "Energiläget", som utkommer årligen, beskriver på ett översiktligt sätt energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell bakgrund.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 1999:83
Utgivningsår: 1999
Lagersaldo: 93
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1031
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2000

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget 2000". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. "Energiläget 2000", som utkommer årligen, beskriver på ett översiktligt sätt energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell bakgrund.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2000:37
Utgivningsår: 2000
Lagersaldo: 1
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1354
Sidomfång: 33
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 101 - 125 av 429