Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 101 - 125 av 457
Exkl. moms

Energiindikatorer 2008 OH-serie

Finns endast som fil att ladda ner!

Identifierare:
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiindikatorer 2009

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål

Rapporten redovisar indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema visar EU:s mål för områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering samt hur långt Sverige kommit i förhållande till andra länder. Publikationen inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen, följt av temaindikatorer. Därefter redovisas fem bakgrundsindikatorer och 20 grundindikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:15
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 625
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2010

För att underlätta uppföljningen av de energipolitiska målen tar Energimyndigheten årligen fram ett antal indikatorer som baseras på den officiella energistatistiken. Publikationen är årligt återkommande och inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. I rapporten redovisas fem bakgrundsindikatorer och 19 grundindikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:24
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 404
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energijägarna - ett lärprojekt för elever i grundskolan

Uthållig kommun - Goda exempel

Energijägarna – en investering för framtiden där elever får möjlighet att arbeta på ett inspirerande, roligt och aktivt sätt med energifrågor. Fastighetskontoret i Västerås har tillsammans med projektledaren som är pedagog arbetat fram undervisningsmaterial bestående av lärarhandledning och elevbok. Materialet är ämnesintegrerat med ett pedagogiskt upplägg som främjar olika inlärningsstilar. Materialet innehåller även många förklarande bilder. En aktivitetslåda för experiment och praktiska övningar (elmätare, termometrar m.m.) ingår också i paketet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:35
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energikartlägg din bostadsrättsförening

Stödet för energikartläggning på upp till 50 000 kronor vänder sig till små och medelstora företag. Även bostadsrättsföreningar kan ansöka om de uppfyller kravet på en årlig energianvändning över 300 megawattimmar, vilket motsvarar energianvändningen för cirka 30 lägenheter.

Identifierare: ET 2017:3
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energikartlägg ditt lantbruk

I ett lantbruk kan många delar energieffektiviseras, till exempel genom minskad ventilationen de tider då djuren är ute, uppvärmning med flis istället för el och genom att köra sparsamt. Du som är lantbrukare kan ansöka om stöd för energikartläggning på upp till 50 000 kronor för att få koll på energianvändningen.

Identifierare: ET 2017:2
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 150
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energikoll i små och medelstora företag

I Energikoll i små och medelstora företag får du handfasta tips, verktyg och checklistor som hjälper ditt företag till ett framgångsrikt arbete med energieffektivisering. Handboken är en del i Energimyndighetens satsning på stöd till små och medelstora företag för att sänka sin energianvändning. Mer information om Energimyndighetens stöd till små och medelstora företag finns www.energimyndigheten.se/smf

Identifierare: ET 2017:29
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 2729
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiledningssystem-ett verktyg för ständig förbättr.av energiarbetet

Erfarenheter från sex svenska industriföretag

Energiledning kan beskrivas som ett verktyg för ett företag att kontrollera och styra sin energianvändning på ett systematiskt sätt. I Sverige finns sedan år 2003 en standard för energiledningssystem, SS 627750. Drygt 100 industriföretag, med totalt omkring 250 separata produktionsanläggningar, har hittills infört och låtit certifiera energiledningssystem enligt den svenska standarden. Energiledningssystem har visat sig vara ett mycket värdefullt verktyg för att företag ska lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete och därmed minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan. I denna broschyr presenterar sex svenska industriföretag och ett certifieringsorgan sina erfarenheter av energiledningssystem och du får också veta hur det gick till när den svenska standarden för energiledningssystem togs fram.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:36
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 960
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energilyftet

Vykort

Kort information om Energilyftet - en kompetenshöjande kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2016:10
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 76
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 1998

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Vidare görs en genomgång av det internationella energiläget. Förhållandet mellan energisektorn och miljön tas också upp. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 1998:25
Utgivningsår: 1998
Format: A4
Lagersaldo: 91
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 1999

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Vidare görs en genomgång av det internationella energiläget. Förhållandet mellan energisektorn och miljön tas också upp. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 1999:81
Utgivningsår: 1999
Format: A4
Lagersaldo: 15
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 1999 - OH-bilder

Energiläget 1999 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs energitillförsel och energianvändning, det internationella energiläget och förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 60 bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 1999.

Identifierare: ET 1999:81
Utgivningsår: 1999
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2000

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Även en internationell utblick görs, både med fokus på världen och EU. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2000:35
Utgivningsår: 2000
Format: A4
Lagersaldo: 5
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2000 - OH-bilder

Energiläget 2000 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 64 bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2000.

Identifierare:
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2001

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat som följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs, både med fokus på världen och EU. Avslutningsvis beskrivs Sveriges energiskattesystem och energisektorns påverkan på miljö. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. I årets utgåva av Energiläget har statistiken till figurerna reviderats jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar åren 1983-2000 där de två sista åren baserats på preliminär statistik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2001:35
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Lagersaldo: 22
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2001 - OH-bilder

Energiläget 2001 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 64 bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2001

Identifierare:
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2002

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat till följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget som ges ut årligen vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs. Rättelsebladet som finns är till den tryckta versionen av Energiläget 2002.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2002:18
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Lagersaldo: 4
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2002 - OH-bilder

Energiläget 2002 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 66 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2002.

Identifierare:
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2003

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat till följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget som ges ut årligen vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2003:20
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 76
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2003 - OH-bilder

OH-serien finns endast på pdf. Energiläget 2003 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 51 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2003.

Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2004

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat som en följd av att inriktningen av energi- och miljöpolitiken i Sverige och i omvärlden förändras. Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energiläget ger en överblick av aktuell energipolitik, styrmedel och andra energipolitiska åtgärder. I publikationen beskrivs Sveriges energianvändning och energitillförsel. Även en internationell utblick görs.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2004:17
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 61
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2004 - OH-bilder

OH-serien finns endast på pdf. Energiläget 2004 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 52 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2004.

Identifierare:
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2005

Med Energiläget som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare, och allmänhet en samlad och lättillgänglig information över utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och en internationell utblick över energifrågan i världen. Nytt för år 2005 är att all information om klimatpolitik har samlats i samma avsnitt av publikationen. Statistik presenteras för år 2004 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2005 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 till 2004 som ligger till grund för figurerna i Energiläget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2005:23
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 59
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2005 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil. Energiläget 2005 - OH bilder innehåller samtliga figurer och diagram som finns i Energiläget 2005. ;OH-serien innehåller 56 bilder och storleken är 1,75 MB.

Identifierare:
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2006

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. ;Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön och en internationell utblick. Ett eget avsnitt i publikationen beskriver klimatpolitiken.;Statistik presenteras t.o.m. år 2005 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2006 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:43
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 2403
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 101 - 125 av 457