Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 101 - 125 av 334
Exkl. moms

Energiläget 2006 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil.;OH-serien innehåller samtliga 60 figurer som finns i Energiläget 2006.

Identifierare:
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2007 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil.;OH-serien innehåller samtliga 65 figurer som finns i Energiläget 2007.

Identifierare:
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2008 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil. OH-serien innehåller samtliga 64 figurer som finns i Energiläget 2008.

Identifierare:
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2009

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2009 hör även publikationen Energiläget i siffror 2009. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2009. Officiell statistik till och med år 2008 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2009.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:28
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 26
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2009 / Energy in Sweden Facts and figures 2009

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excel-fil.

Facts and figures– Energy in Sweden 2009 Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures are available to order and in pdf format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2009:29
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 74
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2010 / Energy in Sweden facts and figures 2010

Energiläget i siffror 2010 innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text.

Energy in Sweden 2010 Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures are available to order and in pdf format below.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2010:46
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 253
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimarknad 2004

Energimarknad 2004 är en årlig publikation som ersätter Elmarknaden, Den beskriver de förändringar som skett under 2003 och våren 2004. Den ger en också en övergripande bild av de ledningsburna energifrågor som har behandlats under året. Energimarknaderna har stor betydelse för samhällets tillväxt och välfärd. Energimarknad 2004 redovisar fakta och statistik om el-, gas-, och fjärrvärmemarknaderna. Publikationen är uppdelad i fristående kapitel som tillsammmans ger en överblick över de ledningsburna energimarknaderna. Inom EU pågår ett omfattande arbete med att skapa en inre marknad för el och naturgas. Publikationen beskriver därför den svenska marknaden med en utvidgning mot en nordisk och en europisk marknad.;I Energimyndighetens publikation Energiläget redovisas fakta och statistik avseende utvecklingen av hela det svenska energisystemet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2004:27
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 88
Pris: 50,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimarknad 2004 OH-serie

Oh-bilder från publikationen Energimarknad 2004. Dessa går inte att beställa men är gratis att ladda ner.

Identifierare:
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energimarknad 2005

Energimarknad är en årlig publikation som redovisar fakta och statistik om de ledningsburna energimarknaderna i Sverige – el, naturgas och fjärrvärme. Energimarknad 2005 ger även en övergripande bild av de energimarknadsfrågor som behandlats under andra halvan av 2004 och första halvan av 2005. I ett temakapitel behandlas stormen Gudrun och de konsekvenser dess härjningar fick för elförsörjningen i Sverige. Här görs också en sammanfattning av Energimarknadsinspektionens förslag till regeringen på åtgärder för att åstadkomma en mer leveranssäker elöverföring. Också ett internationellt perspektiv finns med i Energimarknad 2005. Mot bakgrund av arbetet inom EU för att skapa en inre marknad för el och naturgas beskrivs den svenska marknadens närmande mot en nordisk och en europeisk marknad.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2005:21
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energimyndigheten främjar framtidens energi

Folder om vad Energimyndigheten gör för att främja vindkraftutbyggnaden i Sverige.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:31
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energimyndigheten får bra affärsidéer att växa

Energimyndigheten arbetar för att forskning och innovationer som sparar energi eller ger förnybar energi, snabbare ska nå marknaden. Vi stödjer företag på tre sätt: genom finansiering, teknisk kompetens och marknadskännedom. Tillsammans med svenskt näringsliv arbetar vi för att driva på utvecklingen och omställningen till ett mer hållbart energisystem. Med broschyren Energimyndigheten får bra affärsidéer att växa visar vi hur vår finansieringsprocess ser ut, från första kontakt till beslut.

Identifierare: ET2014:27
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energimyndigheten testar: Digitalboxar

Foldern presenterar Energimyndighetens test av tio nya digital-TV-boxar i budgetklassen. Det visar att energiförbrukningen skiljer väldigt mycket mellan olika fabrikat. I några fall använder boxarna nästan lika mycket energi oavsett om de är på eller avstängda.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:03
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 3875
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Dryckeskylar

Energimyndigheten har testat fem dryckeskylar som används i butiker och kiosker och på många andra ställen. Energianvändningen varierar från som mest 7 975 kilowattimmar till 1 646 kilowattimmar per år för de testade modellerna. Minst energi drar dryckeskylar med dörr och effektiv belysning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:40
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 440
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Kaffeautomater

Energimyndighetens testlab har för första gången testat kaffeautomater för arbetsplatser, skolor och hotell. I testet har ingått att mäta energianvändningen vid uppvärmning, i standby och med energisparläget inkopplat. Temperaturen på det färdiga kaffet har mätts upp men smakupplevelsen har inte bedömts. Resultaten visar att det går att halvera energianvändningen. I testet ingår sex kaffeautomater av bänkmodell som brygger färdigmalet kaffe. Syftet med testet är att öka kunskapen om kaffeautomaters energianvändning bland tillverkare, generalagenter och företag som hyr och servar dessa automater, liksom bland företag och offentliga organisationer som köper tjänsten ”gott kaffe”. Detta är ett särtryck, testet finns bland andra testade produkter på energimyndighetens webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:56
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 946
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Luft-luftvärmepumpar

Luft-luftvärmepumpar är ett bra komplement till annan uppvärmning i huset. Den hämtar värmen ur utomhusluften så verkningsgraden varierar med utomhustemperaturen. Här finns resultatet för 13 modeller som testats av Energimyndighetens Testlab.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:56
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 9612
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Luftvattenvärmepumpar

Här finns testresultat för 12 luftvattenvärmepumpar. Testet visar att de har blivit effektivare. Det är dock stora skillnader i förluster vid produktion av varmvatten till kranar och duschar, några har tre till fyra gånger högre förluster än andra. Resultaten visar också att det går att minska bullret utomhus. De flesta luftvattenvärmepumparna är testade år 2011, men tre modeller är testade under åren 2006–2009. Ytterligare tekniska data och information om testet finner du på Energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se/tester

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:47
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energimyndigheten testar: Spisar

Här presenteras resultaten från ett test av sex spisar, som genomförts av Energimyndighetens Testlab. I hemmet används spisen varje dag i princip. Det är därför viktigt att den är energisnål, funktionell och enkel att använda.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:50
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 3456
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens profil

Energimyndighetens profilprogram, inklusive tonalitet och grafiska anvisningar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:10
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 152
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens roll i miljömålssystemet

Inför Fördjupad Utvärdering 2012 publicerar Energimyndigheten här en rapport för att beskriva myndighetens roll inom miljömålssystemet. Energimyndighetens verksamhet är förknippad med flertalet politikområden utöver energiområdet, såsom miljö-, närings- och jordbrukspolitik. Detta gör att samarbete mellan myndigheter och övriga aktörer i samhället är väsentligt för att nå framåt i det svenska miljöarbetet. Varje kapitel inleds med myndighetens ståndpunkter och vilka miljömål som främst berörs. Rapporten syftar inte till att komma med ny kunskap och nya analyser utan snarare till att förklara Energimyndighetens arbete och ansvar för miljön samt tydliggöra myndighetens ståndpunkter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:35
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 205
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens satsningar på grön IT

Energimyndigheten har sedan början av 2000-talet arbetat målinriktat med energieffektivisering. Särskilt fokus har lagts på serverhallen, där det ofta finns stor potential att minska energianvändningen. Trots att myndigheten har ökat i antal anställda, datamängd och antal system har serverhallens energianvändning minskat sedan 2007. Den här broschyren beskriver de satsningar myndigheten har gjort för att nå dit.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:51
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 1932
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energin i skolan

Vad är det egentligen?

Energin i skolan är ett material som ska hjälpa elever i årskurs 9 och gymnasiet att kartlägga hur mycket energi den egna skolan använder. Materialet blandar fakta om skolors energianvändning i Sverige med övningar som skolans elever kan göra själva.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:05
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 434
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energin i våra lokaler

Resultat från Energimyndighetens STIL2-projekt

Denna populärversion sammanfattar resultaten från kartläggningar av energianvändningen i skol-, kontors- och vårdlokaler. Syftet är att informera om vad energin används till och framför allt; hur fastighetsägare och hyresgäster kan minska sin användning. Genom egen kartläggning och effektivisering går det att på byggnadsnivå spara både energi och pengar med åtgärder som i många fall är relativt enkla att genomföra.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:08
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 4
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisituationen i Norden

Fyra länder med ett växande ömsesidigt energiberoende.

Avregleringen av elmarknaderna och den gemensamma handeln med el i Norge, Danmark, Finland och Sverige har fått konsekvenser för de enskilda ländernas energiplanering. Den unga elmarknaden bestod det prov den utsattes för under den vattenfattiga vintern 2002/2003. Den hotande elbristen satte emellertid fingret på behovet av bättre överföringskapacitet länderna emellan och nödvändigheten av att få till stånd investeringar i ny kraftproduktion. När det ömsesidiga energibehovet ökar, behövs bättre förståelse för de nordiska ländernas energisituation och sårbarhet. De energipolitiska beslut som måste fattas under de närmaste åren får stor betydelse för Nordens framtida energiförsörjning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2003:16
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 290
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisnåla produkter

Kylskåp, diskmaskiner, ugnar, dvd-spelar och andra eldrivna apparater i hemmet påverkar miljön, främst genom att de drar energi när de används. En energisnål maskin påverkar miljön mindre än en mer energikrävande. Denna trycksak ger fakta kring de största energi- och miljömärkningarna, och tipsar om hur man kan spara pengar och miljö genom att välja energisnåla produkter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2004:41
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiutblick Tema Energihushållning

Energiutblick är en skriftserie från Energimyndigheten, där myndigheten genomlyser ett aktuellt tema. Med skriften vill Energimyndigheten visa sin syn på dagens och framtidens viktigaste energirelaterade utmaningar. I det andra numret av Energiutblick är temat Energihushållning, som är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle. Det går att uppnå en mängd viktiga samhällsmål genom att hushålla med energi – både miljömässiga, ekonomiska och politiska. Men trots en stor potential för en effektivare energianvändning återstår mycket att göra. Det krävs tydliga, väl anpassade styrmedel, fortsatta tekniska innovationer och en ökad förståelse mellan teknik och användare.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:07
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 232
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 101 - 125 av 334