Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 51 - 55 av 55
Exkl. moms

Vägledning för energikartläggning i tillverkande företag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Syftet med vägledningen är att underlätta genomförandet av en energikartläggning och identifiera kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Denna vägledning riktar sig främst till personer som ska genomföra energikartläggning i tillverkande företag (SNI 05 – 33).

Identifierare: ER 2020:24
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 40
ISBN 978-91-89184-74-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i tillverkande industri

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (266:2014) om energikartläggning i stora B6 EKL

En vägledning som har tagits fram för tillverkande industriföretag som omfattas av lagen för energikartläggning i stora företag (2014:266). Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen. I arbetet med vägledningen har erfarenheter tagits till vara från tio års arbete med energikartläggningar och systematiskt energiledningsarbete inom det tidigare programmet för den energiintensiva industrin, PFE.

Identifierare: ER 2016:05
Utgivningsår: 2016
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i transportföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

Denna vägledning beskriver ett arbetssätt för att ta fram den energikartläggning för transportföretag som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Identifierare: ER 2020:30
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 56
ISBN 978-91-89184-71-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i transportindustrin

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i transportindustrin inom ramen för EKL.

Identifierare: ER 2016:08
Utgivningsår: 2016
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Vägledning för tillsyn av energihushållning

En broschyr till dig som arbetar med tillsyn av energihushållning enligt miljöbalken

Identifierare: ET 2018:1
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 1316
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 51 - 55 av 55