Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 276 - 300 av 457
Exkl. moms

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC) ska bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom att bygga upp ny kunskap om högtemperaturkorrosion

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:40
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 899
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontorskarta, Välkommen till Energimyndigheten

Välkommen till Energimyndigheten! Det här är en guide till vår aktivitetsbaserade arbetsplats, med en karta över ytor och rum samt kort information om vårt arbetssätt och faciliteterna i våra lokaler.

Identifierare: ET 2017:16
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kontroll av tvättmaskiners energieffektivitet och prestanda

Hur EU:s miljökrav säkerställs och vad konsumenten bör känna till. Tvättmaskinen är en av de vanligaste apparater som vi använder i hemmet. Den gör vårt vardagsliv både enklare och mer bekvämt. En av de globala trenderna är att tvättmaskiner görs allt mer energi- och vattensnåla, samtidigt som funktionen förbättras. Detta gör att miljöprestandan hos maskinerna blir allt bättre samtidigt som konsumenternas driftskostnader sänks. I den här broschyren publiceras en energimärknings- och ekodesignkontroll som utförts på 50 av de vanligaste tvättmaskinerna på marknaden. Kontrollen är viktig för att säkerställa att märkningen följs och att konsumentinformationen förblir korrekt. Broschyren presenterar också vad konsumenten bör känna till inför ett köp av tvättmaskin.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2014:26
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Krav på fläktar

Driftkostnaden för en fläktanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som den är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittils: - Krav på fläktar - Krav på kylaggregat - Krav på pumpar - Krav på tryckluftssystem

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:09
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 1856
Pris: 50,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på kylaggregat

Driftkostnaden för en kylanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills: • Krav på fläktar • Krav på kylaggregat • Krav på pumpar • Krav på tryckluftssystem

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:10
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 2173
Pris: 50,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på pumpar

Driftkostnaden för en pumpanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills: • Krav på fläktar • Krav på kylaggregat • Krav på pumpar • Krav på tryckluftssystem

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:11
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 1464
Pris: 50,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på tryckluftssystem

När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen under alla der som utrusningen är i drift.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:12
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 0
Pris: 50,00 kr
Ladda ner

Kunskapscentrum Waste Refinery

Waste Refinery arbetar för ett framtida samhälle där allt avfall omhändertas resursoptimalt och miljövänligt och omsätts till högkvalitativa råvaror och energiprodukter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:37
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 915
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kylarnas spillvärme värmer gästerna på Riche

Faktablad om energianvändningen i restauranger inom projektet Statistik i lokaler, Stil2.

Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:24
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 868
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kärnkraft idag och imorgon

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Det finns ungefär 440 kärnkraftsreaktorer i drift runt om i världen och de svarar för cirka 17 procent av den globala elproduktionen. I Sverige producerar 11 reaktorer kring 45 procent av vår el. Inom EU beräknas el från kärnkraft minska med 50 procent fram till 2030. Detta beror på medlemsländernas energipolitik och av att de befintliga kärnkraftverken når slutet av sin livslängd. Användningen av kärnkraft väcker många komplicerade frågor. I "Kärnkraft idag och imorgon" finns en omfattande faktasammanställning angående kärnkraftens användning, ekonomi samt hälsa och miljö. Rapporten diskuterar också dess risker samt kärnkraftens tekniska utveckling.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 1931
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lampguiden: Välj rätt lampa

Identifierare: ET 2013:11
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Lampguiden: Välj rätt lampa

Vägledning vid lampköp

Den här versionen av lampguiden är i så kallad affischstorlek (70x100 cm).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2013:11
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 471
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lampguiden: Välj rätt ljus

Identifierare: ET 2013:12
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

LED specifications relevant for Indian use

This guide was produced within a collaboration project on energy efficiency between India and Sweden. It describes the most used approaches on specifications for light sources, regardless if they are used for minimum energy performance standards (MEPS), l

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2014:08
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Ljusguiden: Välj rätt lampa

Vägledning vid lampköp.

Identifierare: ET 2012:05
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Långsiktigsprognos 2012: Sammanfattning

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2013:01
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 339
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Låt dig inspireras av andra!

Det pågår ett fantastiskt energi- och klimatarbete i Sverige. Till Kraftsamling 2009 (Kraftsamling, ett årligt arbetsmöte för kommunernas energi- och klimatrådgivare) samlade Energimyndigheten ett axplock goda exempel från det lokala och regionala planet till en utställning. En del är stora EU-projekt, andra små skolarbeten. Några använder ny teknik som mobilfilmer, andra helt vanliga telefonsamtal. Här finns tips om snålbilsrally, skidlopp och energinattvandringar. Målgrupper som spahotell, lantbrukare och teaterpublik. Alla med det gemensamt: De är lyckade! Utställningen fick ett så positivt mottagande av Kraftsamlings deltagare, att vi nu ger ut materialet även i tryckt form. Så, låt dig inspireras, du också!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:14
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 2148
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mapp energieffektivisering

Mapp som kan fyllas med eget material inom energieffektivisering. Riktar sig till verksamma i projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammen samt till energi- och klimatrådgivare. Fack för eget visitkort finns.

Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 879
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Materialteknik för termiska processer

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:59
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 954
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mekmassainitiativet

Mekanisk och kemimekansik massa är resultatet av tillverkningsprocesser där nästan hela mängden råvara återfinns i de färdiga produkterna. Dessa produkter utgör cirka hälften av den svenska pappers-och kartongproduktionen som i sin tur utgör basen för den produktutveckling mot ökat värdeinnehåll som nu kännetecknar skandinavisk skogsindustri.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:70
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 997
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mer skogsbränslen

Energimyndigheten har under lång tid finansierat forskning om miljökonsekvenser av skogsbränsle. Storskaligt uttag av skogsbränsle, som ett tredje sortiment efter timmer och massaved, är dock en relativt ny företeelse. För att skogen ska vara hållbar, levande, frisk och produktiv behövs forskning som undersöker hur mycket skogsbränslen som kan tas ut. I denna publikation presenteras resultat från Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränslen 2007-2011 som handlar om uttag av skogsbränslen och hur detta påverkar skogen och miljön.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2013:16
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 224
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Använd energi mer effektivt i ditt företag

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt företag. Tipsen gäller stödprocesser som de flesta företag använder. Det innebär bland annat belysning, ventilation, lokalvärme, lokalkyla och tryckluft. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering i företag – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Identifierare: ET 2017:18
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1504
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Använd energi mer effektivt i ditt gjuteri

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt gjuteri. Tipsen gäller produktionsprocesser som har en hög energianvändning. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering i gjuterier – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Identifierare: ET 2017:25
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1246
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Använd energi mer effektivt vid ytbehandling

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt företag med ytbehandling. Tipsen gäller produktionsprocesser som har en hög energianvändning hos företag med olika slags ytbehandling. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering inom ytbehandling – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Identifierare: ET 2017:20
Utgivningsår: 2017
Format: 1
Lagersaldo: 1539
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering

Den här guiden ger dig och ditt företag råd och stöd för att ta fram en väl fungerande åtgärdsplan för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Guiden beskriver arbetsprocessen från att ha en åtgärdslista från en energikartläggning till att ta fram en åtgärdsplan. I de olika avsnitten får du enkla tips och hänvisningar till fördjupad information och verktyg som kan vara till nytta i arbetet med att ta fram en detaljerad åtgärdsplan.

Identifierare: ET 2017:21
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1456
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 276 - 300 av 457