Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 276 - 300 av 430
Exkl. moms

Mer skogsbränslen

Energimyndigheten har under lång tid finansierat forskning om miljökonsekvenser av skogsbränsle. Storskaligt uttag av skogsbränsle, som ett tredje sortiment efter timmer och massaved, är dock en relativt ny företeelse. För att skogen ska vara hållbar, levande, frisk och produktiv behövs forskning som undersöker hur mycket skogsbränslen som kan tas ut. I denna publikation presenteras resultat från Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränslen 2007-2011 som handlar om uttag av skogsbränslen och hur detta påverkar skogen och miljön.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:16
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 224
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2537
Sidomfång: 24
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Använd energi mer effektivt i ditt företag

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt företag. Tipsen gäller stödprocesser som de flesta företag använder. Det innebär bland annat belysning, ventilation, lokalvärme, lokalkyla och tryckluft. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering i företag – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:18
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 369
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2838
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Använd energi mer effektivt i ditt gjuteri

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt gjuteri. Tipsen gäller produktionsprocesser som har en hög energianvändning. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering i gjuterier – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:25
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 878
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2847
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Använd energi mer effektivt vid ytbehandling

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt företag med ytbehandling. Tipsen gäller produktionsprocesser som har en hög energianvändning hos företag med olika slags ytbehandling. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering inom ytbehandling – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Format: 1
Identifierare: ET 2017:20
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 1591
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2833
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering

Den här guiden ger dig och ditt företag råd och stöd för att ta fram en väl fungerande åtgärdsplan för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Guiden beskriver arbetsprocessen från att ha en åtgärdslista från en energikartläggning till att ta fram en åtgärdsplan. I de olika avsnitten får du enkla tips och hänvisningar till fördjupad information och verktyg som kan vara till nytta i arbetet med att ta fram en detaljerad åtgärdsplan.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:21
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 888
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2832
Sidomfång: 52
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Energieffektivisering i företag

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik hos företag. Den visar även exempel på åtgärder för energieffektivisering som rör processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag. Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för gjuterier och en för företag med ytbehandling.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:17
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 760
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2834
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Energieffektivisering i gjuterier

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav, tillämpning av bästa teknik samt exempel på åtgärder för energieffektivisering för gjuterier. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag. Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för ytbehandling och en som rör de processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:24
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 956
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2846
Sidomfång: 36
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Energieffektivisering inom ytbehandling

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav, tillämpning av bästa teknik samt exempel på åtgärder för energieffektivisering för företag som arbetar med ytbehandling. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag. Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för gjuterier och en som rör de processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:19
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 1469
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2837
Sidomfång: 36
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Från energikartläggning till åtgärdsplan

Den här guiden ger dig och ditt företag råd och stöd för att kunna prioritera åtgärder i din åtgärdslista efter en energikartläggning, för att sedan kunna föra in dem i en åtgärdsplan för energieffektivisering. Detta är en kortversion av publikationen Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering – en guide för företag. Där finner du fördjupad information om arbetsprocessen från åtgärdslista till åtgärdsplan.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:22
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 1517
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2836
Sidomfång: 12
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Företagets energitrappa

Börja på rätt nivå för ett strukturerat arbete

Detta material ska underlätta för dig som driver företag att arbeta med energiledning, vilket innebär strukturerat och systematiskt arbete med energifrågor. Skriften är uppdelad i fyra steg. För att avgöra hur långt just ditt företag har kommit i energiarbetet och var i materialet du ska börja läsa, börja med att fylla i självskattningsverktyg som du hittar på www.energimyndigheten.se/metodstod.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:23
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 427
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2835
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd. Energihushållning i jordbruk

Denna vägledning riktar sig till dig som jobbar med tillsyn enligt miljöbalken på en kommun eller länsstyrelse men också till dig som är jordbrukare. Vägledningen handlar om vanligt förekommande processer inom jordbruk.

Format: ,
Identifierare: ET 2018:04
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 1069
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2868
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd. Energihushållning i jordbruk

En vägledning för dig som vill ha information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt jordbruk.

Format: 210x250
Identifierare: ET 2018:09
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 358
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2874
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Miljarder satsade på att ersätta oljan med biobränslen

Biobränsle Lyckad insats inom energiforskningen

Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering. Satsningen på att ersätta olja med biobränsle har gjort Sverige till ett föregångsland. Detta är ett av flera exempel på en lyckad insats från Energimyndighetens sida.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:24
Utgivningsår: 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2123
Sidomfång: 4
Ladda ner

Minska företagens energianvändning

Stigande energipriser och miljömedvetna kunder är två anledningar att se över företagets energianvändning. Genom att kartlägga var och hur energin går åt kan man t.ex. upptäcka onödig och överdimensionerad förbrukning. Med ganska enkla åtgärder, nya rutiner och informerad personal kan företaget effektivisera användningen och på så sätt minska energibehovet och därmed kostnaderna. Det tjänar även miljön på. Företag har ett ansvar enligt Miljöbalken att hushålla med energin. Svenska företag har oftast en mycket god potential att spara på effektivare energianvändning. I detta faktablad får du praktiska tips och bra idéer om hur man på företaget kan ta tag i energifrågan och ta till vara på möjligheterna. Det här är en bra början.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:34
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 3279
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1836
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Syftet med denna skrift är att inspirera företag att arbeta med energieffektivisering. Här kan du läsa om vilka frågor som är viktiga att beakta när man påbörjar arbetet med energieffektivisering, få handfasta råd och tips samt ta del av exempel på hur andra företag arbetar med att effektivisera sin energianvändning. Skriften riktar sig i första hand till personer i ledande befattning i små och medelstora tillverkningsföretag, personer som praktiskt arbetar med att få företag att använda energin mer effektiv samt övriga personer med intresse för energieffektivisering. Skriften ingår i serien ""EMIL"" (Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:27
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 2253
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2144
Sidomfång: 68
Antal:
Ladda ner
Beställ

Modern belysningsteknik - sparar energi och pengar (Endast som PDF)

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2005:16
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1717
Sidomfång: 12
Ladda ner

Många vill bli mästare i konsten att köra sparsamt

Många vill bli mästare i konsten att köra sparsamt” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Skolor och kommunhus är bra platser att tävla i sparsam körning. Resultaten blir dagens samtalsämne och kunskaperna sitter för framtiden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:57
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2380
Sidomfång: 1
Ladda ner

Norrköping investerar lönsamt i energieffektiv gatubelysning

Uthållig kommun - Goda exempel

I Norrköping finns cirka 10 500 kvicksilverarmaturer, som enligt EU:s Ekodesigndirektiv måste vara utbytta senast till mars 2015. Det finns också cirka 10 000 armaturer som är av äldre och energislösande utformning. Beräkningar visar att utbyte av dessa 20 500 armaturer mot moderna energieffektiva armaturer ger en minskad energianvändning på cirka 40 procent och en årlig besparing på 6,7 miljoner kronor. Eftersom investeringen är lönsam kommer den att hanteras separerat från andra investeringar i budgetprocessen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:36
Utgivningsår: 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2273
Sidomfång: 2
Ladda ner

Nu kommer den nya energimärkningen

Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror

Nu kommer obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för kylar, frysar, tvätt- och diskmaskiner ändras. Snart kommer energimärkning på många nya produkter. Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar i butik. Här finns information om hur energimärkningen fungerar och vilken skillnad de olika nivåerna ger för olika produktens energianvändning. Broschyren går pedagogiskt igenom etiketterna och svarar på de vanligaste frågorna kring energimärkning

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:36
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 7007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2342
Sidomfång: 8
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverk för energieffektivisering

Att minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi kan göra att ditt företag både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt och påverkar miljön mindre. För att små och medelstora företag ska kunna ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd. Stöden finansieras av regeringen och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket. Informationsbroschyren berättar mer om ett av stöden som är regionala nätverk för energieffektivisering över hela landet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: -
Identifierare: ET 2015:13
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 30
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2734
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverket för vindbruk

Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Målet är att öka kunskapen om vindkraft och verka för att utbyggnaden förankras och lokaliseras väl. I denna broschyr beskrivs olika aktiviteter och projekt inom Nätverkets ram som fått stöd av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2015:04
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 94
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2672
Sidomfång: 28
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverket för vindbruk 2013

Nätverket för vindbruk är ett nationellt nätverk som bildats på uppdrag av regeringen. Nätverket samordnas av Energimyndigheten och drivs av fyra noder: Strömsunds kommun, Länsstyrelsen i Hallands län, Regionförbundet i Kalmar län samt Högskolan på Gotland. Nätverket har som uppgift att sprida kunskap och information om vindkraft. I den här foldern får du exempel på projekt som bedrivs inom Nätverket för vindbruk.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:02
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 610
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2491
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverkets årsrapport för 2015

Nätverket för vindbruk startade 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Nätverket har en bred verksamhet med ett trettiotal aktiva projekt varje år, spridda över olika delar av landet och med olika inriktningar. Sedan 2013 sammanställer vi årligen resultatet av nätverkets verksamhet i en årsrapport. Den här rapporten är en redovisning av 2015 års verksamhet.

Format: -
Identifierare: ET 2016:01
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2729
Sidomfång: 16
Ladda ner

Olja - tillgång och prisutveckling

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Fyra femtedelar av världens energianvändning bygger på fossila bränslen. Men balansen mellan tillgång och efterfrågan på olja blir allt svårare att upprätthålla. I mer än 100 år har tendensen varit ständigt ökad oljeanvändning. Under de närmaste två decennierna kan världen tvingas ställa om på grund av minskad tillgång på råolja. Störningarna kan komma att öka eftersom alltmer av oljan måste komma från det politiskt instabila Mellanöstern. Oljeberoendet är störst inom transportsektorn och det är också den sektor som hårdast kommer att känna av förändringarna. Olja - tillgång och prisutveckling markerar att det brådskar med åtgärder som minskar oljeberoendet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Lagersaldo: 2190
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1501
Sidomfång: 24
Antal:
Ladda ner
Beställ

Olja och naturgas

Nuläge och framtid för två av världsmarknadens viktigaste energiresurser.

Boken beskriver oljan som mångsidig råvara, oljeutvinning och den avtagande oljeproduktionen. Hur kan den framtida oljeförsörjningen tryggas för svenskt vidkommande? Vilka alternativa energislag kan komma i fråga? I denna översikt om situationen på olje- och naturgasmarknaderna redovisas detaljerat hur nationaliseringar, prispolitiskt samarbete, forcerad utvinning och allt mindre tillskott av nya fyndigheter bidragit till att skapa osäkerhet om möjligheterna att möta världens ständigt ökande efterfrågan på oljeprodukter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2000:38
Utgivningsår: 2001
Lagersaldo: 565
Pris: 120,00 kr
Artikel nr EM-1356
Sidomfång: 26
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 276 - 300 av 430