Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 276 - 300 av 330
Exkl. moms

Så gjorde vi - så gick det

Det pågår ett enormt energi­ och klimatarbete i Sverige. En del projekt blir bra. Andra sämre. Till 2010 års arbetsmöte Kraftsamling, har Energimyndigheten samlat ett axplock från det lokala och regionala planet där uppföljning står i centrum. Varför gick det så bra? Eller så dåligt? Och hur kom vi fram till det? I utställningen som nu blir bok finns tips på konkreta metoder för att följa upp sin verksamhet. Bra webbverktyg, e-postenkäter, minutfrågan på möten, telefonintervjuer och faktiska mätningar av energi är bara några. Alla med ett gemensamt. De har provats av någon. Även om en del projekt inte blir som det var tänkt, kan kunskapen ändå ha blivit större. Att våga följa upp gör att vi går smartare in i nästa projekt. Låt dig inspireras av andra!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:57
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Tankar och känslor om klimatproblemen

En undersökning om hur vi barn funderar kring klimatförändringarna Detta är en liten informationsskrift som riktar sig till dig som arbetar med barn. Den handlar om vad barn tänker och känner när det gäller klimatet och klimatförändringarna. Syftet är att göra det lättare för dig som lärare att prata om klimatförändringarna och göra dig bättre rustad att bemöta barnens frågor och funderingar – utan att vare sig dölja svårigheterna eller väcka onödig oro. All fakta kommer från en undersökning av forskaren Maria Ojala vid Örebro Universitet och är sammanfattad av oss på Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:48
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Tar oljan slut?

Efterfrågan på olja ökar

Världens oljeförbrukning fortsätter att öka. Under senare år har konsumtionsökningen framförallt drivits på genom den ekonomiska tillväxten i östra Asien. EUs bedömning är att världens totala efterfrågan på energi ökar med i genomsnitt 1,8 % per år fram till 2030. Utvecklingsländer som Indien och Kina väntas öka sin energianvändning snabbast. Oljan kommer även i fortsättningen att vara den enskilt viktigaste energikällan och stå för cirka en tredjedel av förbrukningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2004:39
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 3806
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Testlab - påverkar producenterna

Testlab provar energikrävande hushållsutrustning och uppvärmningssystem för småhus och kontrollerar energimärkta produkter. Provningsresultaten leder ofta till förbättrade produkter. Foldern presenterar kortfattat Testlabs verksamhet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:33
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The electricity certificate system 2007

The electricity certificate system is a market-based support system to assist the expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and peat. The electricity certificate system 2007 describes the market status of the electricity certificate system, and includes statistics from 2003 to 2006. This year the report provides expanded information and statistics on wind power.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2007:27
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The electricity certificate system 2008

The electricity certificate system is a market-based support system to assist the expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and peat. The electricity certificate system, 2008 describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2007. This year's special theme chapter describes current support systems for renewable electricity production throughout the EU. The report also contains expanded information and statistics on biofuels, together with a new chapter that describes planned expansion of renewable electricity production up to 2012. The chapter on consumers’ contribution to renewable electricity production has also been updated. A new feature this year is provided in the form of a number of tables at the end of the report, complementing the text.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2008:09
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The Electricity Certificate System 2011

The electricity certificate system is a market-based support system to assist the expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and peat. This publication describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2010. The publication also includes a description of the Swedish electricity market..

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2011:52
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The electricity certificate system 2012

The electricity certificate system is a market-based support system for expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and from peat. This publication describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2011. The publication also includes a description of the common Swedish- Norwegian electricity certificate market.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2012:31
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The electricity certificate system, 2009

The electricity certificate system is a market-based support system to assist the expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and peat. This publication describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2008. The 2009 publication also includes increased information about the commercial aspects on the electricity certificate system. You find this in the first chapter – Investing in renewable energy.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2009:40
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The Energy Market 2004

The Energy Market 2004 is an annual publication that supersedes the earlier Electricity Market annuals. It focuses on the changes that have taken place during 2003 and the spring 2004. It also provides an overview of the network based energy issues dealt with during the year. Energy market are of vital importance to the growth and welfare of society. The Energy Market 2004 presents facts and statistics related to the electricity, gas and district heating markets. The publication is divided into chapters that can be read separately, but that jointly provide an overview of the network based energy markets. There is an extensive work carried out within the EU, in order to create a common market for electricity and gas. This publication therefore describes the Swedish market with an extension to the Nordic and European markets. Facts and statistics regarding the development of the entire Swedish energy system are presented in the publication Energy in Sweden.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2004:29
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Pris: 50,00 kr
Ladda ner

The Energy Market 2004 OH-pictures

Identifierare: 2004
Utgivningsår: 2018
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The EU Ecodesign and Labelling Systems

This guide was produced within a collaboration project on energy efficiency between India and Sweden. It should be useful for anyone who wants to follow the EU ecodesign and energy-labelling process.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2014:04
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The first year with PFE

2005 Report on the Programme for improving energy efficiency in industry

The programme for improving energy efficiency in industry, was introduced in January 2005. This report gives a description on the first year, including which companies joining this far, their energy-consumption, and their location in Sweden. The report is also concerned with the certain commitments companies have undertaken as joining the programme, effects on the programme, and the PFE´s relation to other policy instruments. Beside this the report tells about the role of Swedish energy agency, concerning PFE, and collaboration with other important actors.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2006:07
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

Sweden and Norway have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). With this report, the Swedish Energy Agency and NVE wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2015:01
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The Sveby Standard for the Energy use in Buildings

Sveby is an acronym for ""Standardize and verify energy performance in buildings" and is a Swedish initiative to develop voluntary guidelines on energy use for contracts, calculations, measurements and verification.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2014:03
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The Swedish Energy Market 2005

The Swedish Energy Market, 2005 is an annual publication that presents information and statistics on the piped and wired energy markets in Sweden, i.e. the markets for electricity, natural gas and district heating. It also provides a general picture of matters of concern to the energy market that have arisen during the second half of 2004 and the first half of 2005. This years theme chapter is devoted to Storm Gudrun, which struck the south of the country at the beginning of January, and its effects on electricity supply throughout the country. The chapter also includes a summary of the Energy Markets Inspectorate’s proposals for measures to improve the security of electricity transmission, who were submitted to the Government in april of 2005. Considerable work is being carried out in the EU on creating a single market for electricity and natural gas. This publication therefore describes expansion of the Swedish market towards a Nordic and a European market.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2005:22
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Pris: 50,00 kr
Ladda ner

The Swedish-Norwegian electricity certificate market

This is the first joint annual report by the Swedish Energy Agency and the Norwegian water resources and energy directorate (NVE) about the Swedish-Norwegian electricity certificate market.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2013:19
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Tidsstyrda motorvärmare sparar energi

Faktablad om energianvändningen i hotell inom projektet Statistik i lokaler, Stil2.

Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:22
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Toppar tävlingshojar för ett grönare Ockelbo

Toppar tävlingshojar för ett grönare Ockelbo” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Två elcyklar, några kommuntoppar och en tävling. Det blev receptet för Ockelbos lyckade premiär i Trafikantveckan som både ungdomar och media gillade.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:56
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Trafikantdagar - en snackis som skapar framtidskontakter

Trafikantdagar – en snackis som skapa framtidskontakter” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. – Men har jag vunnit en cykel! Så roligt! Jag som inte har någon säger Gunnel Enetjärn i Tärnaby som var bäst på att köra sparsamt.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:58
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Transportrådgivning till små och medelstora företag

Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag är en broschyr om transportrådgivning riktad mot företag. Materialet vänder sig till Sveriges energi- och klimatrådgivare. Broschyren är en vägledning i att ge transportrådgivning vid företagsbesök och besvarar bland annat vilka regler finns, vad man kan fråga och vad som händer efter ett kartläggningsbesök.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:53
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Tryggare ekonomi med miljöanpassad värmeförsörjning

Uthållig kommun: Tryggare ekonomi med miljöanpassad värmeförsörjning

Fattar du beslut som rör värmeförsörjning? Kanske ger du råd inom uppvärmning? Eller jobbar med fjärrvärme? Då kan du få många nya idéer och tips i den här broschyren. I den får du nämligen en sammanfattning av resultat från ett forskningsprojekt inom programmet Uthållig kommun. På sidorna 30-31 hittar du konkreta slutsatser och råd i punktform – uppdelat i ämnesområdena värmeförsörjning, fjärrvärme och värmehushållning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:38
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Trädbränsle- och torvpriser nr 4 2015 Endast PDF

Prisbladet, som kommer fyra gånger om året, omfattar priser för förädlade och oförädlade trädbränslen, torv samt fjärrvärme för olika kategorier av användare.

Identifierare:
Utgivningsår: 2015
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Tusen cyklar i Västerås gör reklam för sig själva

Tusen cyklar i Västerås gör reklam för sig själva” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Tusen cyklister fick en trevlig bekräftelse när de skulle hämta sin parkerade cykel i Västerås. Budskapet från Trafikantveckan är Låt cykeln rulla!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:59
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Två år med PFE

De första redovisade resultaten Två år har nu gått sedan lagen om program för energieffektivisering (PFE) trädde i kraft. Vid årsskiftet 2006–2007 deltog 117 industriföretag i energieffektiviseringsprogrammet. Dessa företag använder cirka 30 TWh el, vilket motsvarar en femtedel av Sveriges totala elanvändning. Branscherna pappers- och massaindustri, trä, kemi, livsmedel, stål- och gruvindustri är starkast representerade i programmet. Under hösten 2006 lämnade de första 98 företagen in en första redovis­ning av sitt energieffektiviseringsarbete till Energimyndigheten. Företa­gen har genomfört omfattande kartläggningar och analyser av sin energianvändning och infört och certifierat energiledningssystem. Dessutom åtar sig företagen att effektivisera sin elanvändning med tillsammans minst 1 TWh el per år till en total investeringskostnad av drygt en miljard kronor.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:10
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 276 - 300 av 330