Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 51 - 53 av 53
Exkl. moms

Årsrapport 2019 för Nätverket för vindbruk

Nätverket startade 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Nätverket har en bred verksamhet med ett trettiotal aktiva projekt varje år, spridda över olika delar av landet och med olika inriktningar. Sedan 2013 sammanställer vi årligen resultatet av nätverkets verksamhet i en årsrapport. Denna rapport är en redovisning av 2019 års verksamhet.

Identifierare: ET 2020:6
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 12
ISBN 978-91-89184-50-3
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Årsrapport för Nätverket för vindbruk 2016

Nätverket startade 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Nätverket har en bred verksamhet med ett trettiotal aktiva projekt varje år, spridda över olika delar av landet och med olika inriktningar. Sedan 2013 sammanställer vi årligen resultatet av nätverkets verksamhet i en årsrapport. Föreliggande rapport är en redovisning av 2016 års verksamhet.

Identifierare: ET 2017:30
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 6
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Återbruk och återvinning av vindkraftverk

En förstudie om kommande generationer av vindkraft

Syftet med denna förstudie är att få insyn i den forskning och teknikutveckling som pågår samt vilka möjligheter som finns för återanvändning, återvinning och generationsväxlingar av vindkraftverk på samma plats. Syftet är också att lyfta upp en diskussion om optimering av nuvarande och kommande generationer av vindkraft.

Identifierare: ET 2016:18
Utgivningsår: 2016
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 51 - 53 av 53