Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 1 av 1
Exkl. moms

Om forum för smarta elnät

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019. Forumet hade i uppdrag att främja dialog, kunskap och samverkan kring smarta elnät på nationell nivå, med global utblick.

[urlnewtab=https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/satsning-pa-framtidens-elnat/]Satsning på framtidens elnät - Regeringen.se[/urlnewtab]

I juni 2020 gav regeringen Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen i uppdrag att fortsätta samordna frågor om smarta elnät, som uppföljning av det arbete som bedrivits inom Forum för smarta elnät.

[urlnewtab=http://www.energimyndigheten.se]http://www.energimyndigheten.se[/urlnewtab]
[urlnewtab=http://www.ei.se]http://www.ei.se[/urlnewtab]

Identifierare:
Utgivningsår: 2021
Format: .
Pris: 0,00 kr
Visar 1 - 1 av 1