Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 8 av 8
Exkl. moms

Användarhandledning för styrel

Användarhandledning för styrel utgör ett metodstöd vid användningen av planeringsdokumenten i styrel. Handledningen beskriver hur planeringsdokumenten är uppbyggda samt hur de ska användas för att fungera som avsett. Denna användarhandledning är bilaga i Handboken för styrel, planeringsomgång 2019 – 2021.

Identifierare: ET 2018:11
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Elavbrott – vad gör jag nu?

Råd till privatpersoner.

Faktabroschyr med konkreta råd och tips till privatpersoner om hur man själv kan förebygga och lindra konsekvenser av el-och värmeavbrott. ”Elavbrott - vad gör jag nu?” är en del i en serie informationsmaterial. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Identifierare: ET 2019:8
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 6
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Handledning för beredskapslagring av olja

Avsikten med denna handledning är att ge de företag som är lagringsskyldiga, potentiellt lagringsskyldiga eller tillhandahåller lagringstjänster en helhetsbild om vad som gäller för svensk beredskapslagring av olja samt en översiktlig beskrivning av gällande internationella avtal och svensk lagstiftning. Handledningen är inte en uttömmande beskrivning av den aktuella lagstiftningen utan ska snarare ses som en vägledning om den praktiska tillämpningen.

Identifierare: ET 2016:09
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 64
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Risken för avbrott i fjärrvärme

Utredning om fjärrvärmeföretagens ekonomiska ställning samt deras förmåga att förebygga och åtgärda avbrott

Fjärrvärme har en särställning på värmemarknaden i och med sin storskalighet och dominans i landets tätorter. För att värna samhällets funktionalitet har Energimyndigheten granskat fjärrvärmeföretagens förmåga att motstå och hantera såväl betydande ekonomiska påfrestningar som avbrott. Fjärrvärmens försörjningstrygghet är inte reglerad i författning. Fjärrvärmebranschen verkar väl rustad att stå emot eventuella ekonomiska chocker även om det finns ett fåtal mindre bolag som ser ut att ha särskilda utmaningar. Oplanerade avbrott i fjärrvärmeleveranser sker, men blir sällan långvariga. Det finns dock brister i fjärrvärmeföretagens förmåga att förebygga och hantera avbrott, exempelvis rörande risk- och sårbarhetsanalyser. Energimyndigheten förordar i rapporten bland annat att någon form av reglering av försörjningstryggheten avseende fjärrvärme bör utredas.

Identifierare: ER 2016:03
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 120
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Handbok för styrel 2019-2021 syftar till att utgöra ett stöd för deltagare i styrels planeringsprocess. Handboken vänder sig till handläggare vid kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter liksom andra aktörer som deltar i styrelplaneringen. Handboken är uppdaterad utifrån erfarenheter från tidigare nationella planeringsomgångar och ersätter Handbok för styrel 2014-2015.

Identifierare: ET 2018:10
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Värme i lägenheten vid elavbrott

Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta? I det här informationsmaterialet får du som bor i lägenhet tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i bostaden under ett längre el- eller värmeavbrott vid kall väderlek.

Du får bland annat reda på hur snabbt ett hus kyls ut, hur du kan skapa ”nödrum” som håller temperaturen längre och vilka hjälpmedel du kan använda för att värma lägenheten.

Broschyren är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott.

Identifierare: ET 2019:11
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 159
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värme i villan vid längre elavbrott

I den här broschyren får du som äger ett enfamiljshus tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i huset under ett längre elavbrott eller vid andra störningar i ditt uppvärmningssystem vintertid.

Du får bland annat reda på hur snabbt ett hus kyls ut, vad som kan hända om temperaturen blir för låg och vilka hjälpmedel du kan använda för att värma huset

Broschyren är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott.

Identifierare: ET 2019:12
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 47
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Är du förberedd om det blir ett längre elavbrott?

Längre elavbrott är ovanliga i vårt land men det skulle ändå kunna inträffa när som helst och påverka mycket av det som vi tar för givet. Särskilt jobbigt skulle det bli på vintern, när det är både kallt och mörk ute. Men det finns några enkla saker som du kan tänka på för att inte drabbas onödigt mycket.

Identifierare: ET 2016:02
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 98
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 8 av 8