Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 50
Exkl. moms

Energiläget 1998

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Vidare görs en genomgång av det internationella energiläget. Förhållandet mellan energisektorn och miljön tas också upp. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

Identifierare: ET 1998:25
Utgivningsår: 1998
Format: A4
Lagersaldo: 89
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 1999

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Vidare görs en genomgång av det internationella energiläget. Förhållandet mellan energisektorn och miljön tas också upp. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

Identifierare: ET 1999:81
Utgivningsår: 1999
Format: A4
Lagersaldo: 15
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2000

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Även en internationell utblick görs, både med fokus på världen och EU. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

Identifierare: ET 2000:35
Utgivningsår: 2000
Format: A4
Lagersaldo: 2
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2001

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat som följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs, både med fokus på världen och EU. Avslutningsvis beskrivs Sveriges energiskattesystem och energisektorns påverkan på miljö. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. I årets utgåva av Energiläget har statistiken till figurerna reviderats jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar åren 1983-2000 där de två sista åren baserats på preliminär statistik.

Identifierare: ET 2001:35
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Lagersaldo: 21
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2002

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat till följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget som ges ut årligen vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs. Rättelsebladet som finns är till den tryckta versionen av Energiläget 2002.

Identifierare: ET 2002:18
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Lagersaldo: 4
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2003

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat till följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget som ges ut årligen vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs.

Identifierare: ET 2003:20
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 76
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2004

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat som en följd av att inriktningen av energi- och miljöpolitiken i Sverige och i omvärlden förändras. Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energiläget ger en överblick av aktuell energipolitik, styrmedel och andra energipolitiska åtgärder. I publikationen beskrivs Sveriges energianvändning och energitillförsel. Även en internationell utblick görs.

Identifierare: ET 2004:17
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 60
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2005

Med Energiläget som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare, och allmänhet en samlad och lättillgänglig information över utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och en internationell utblick över energifrågan i världen. Nytt för år 2005 är att all information om klimatpolitik har samlats i samma avsnitt av publikationen. Statistik presenteras för år 2004 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2005 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 till 2004 som ligger till grund för figurerna i Energiläget.

Identifierare: ET 2005:23
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 58
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2006

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. ;Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön och en internationell utblick. Ett eget avsnitt i publikationen beskriver klimatpolitiken.;Statistik presenteras t.o.m. år 2005 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2006 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:43
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 199
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2007

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön och en internationell utblick. Ett eget avsnitt i publikationen beskriver klimatpolitiken. Statistik presenteras t.o.m. år 2006 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2007 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:49
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 200
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2008

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Statistik presenteras t.o.m. år 2007 där så har varit möjligt. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Nytt för i år är ett kapitel om trygg energiförsörjning och ett delkapitel om Sveriges andel förnybar energi som det är definierat av Europeiska kommissionen. Till Energiläget 2008 hör även publikationen Energiläget i siffror 2008. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2008.

Identifierare: ET 2008:15
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 200
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2010

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2010 hör även publikationen Energiläget i siffror 2010. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2010. Officiell statistik till och med år 2009 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2010.

Identifierare: ET 2010:45
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 200
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2011

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2011 hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror 2011. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2011. Officiell statistik till och med år 2010 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2011.

Identifierare: ET 2011:42
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 154
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2012

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden.

Identifierare: ET 2012:34
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 200
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2013

Identifierare: ET 2013:22
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 96
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2017

Energiläget är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Den ska ge en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Identifierare: ET 2017:12
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 12
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2018- en översikt

Denna trycksak ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige. Trycksaken utgår från Energiläget, som är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Energiläget ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Identifierare: ET 2018:8
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 200
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2019

En översikt
Denna trycksak ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige. Översikten ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Identifierare: ET 2019:2
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 87
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2020

Energiläget är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Den ska ge en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Identifierare: ET 2020:1
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 95
ISBN 978-91-89184--53-4
Format: -
Lagersaldo: 199
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2020

En översikt.

Denna översikt ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik. Denna version har kompletterats med ett urval av de indikatorer som Energimyndigheten årligen redovisar för uppföljning av de energipolitiska målen.

Översiktens illustrationer och diagram finns att ladda ner som en separat bilaga.

Identifierare: ET 2020:8
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 18
ISBN 978-91-89184-57-2
Format: -
Lagersaldo: 410
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2021 – en översikt

Denna översikt ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik. Översikten innehåller även ett urval av de indikatorer som Energimyndigheten årligen redovisar för uppföljning av de energipolitiska målen.

Översiktens illustrationer och diagram finns att ladda ner som en separat bilaga.

Identifierare: ET 2021:10
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 18
ISBN 978-91-7993-019-6
Format: -
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2022

Med energibalanser för år 1970-2020.

Energiläget är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Den ska ge en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Identifierare: ET 2022:09
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 106
ISBN 978-91-7993-102-5
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2022 – en översikt

Denna översikt ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik. Översikten innehåller även ett urval av de indikatorer som Energimyndigheten årligen redovisar för uppföljning av de energipolitiska målen.

Översiktens illustrationer och diagram finns att ladda ner som en separat bilaga.

Identifierare: ET 2022:02
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 18
ISBN 978-91-7993-082-0
Format: ,
Lagersaldo: 190
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 1999

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. "Energiläget", som utkommer årligen, beskriver på ett översiktligt sätt energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell bakgrund.

Identifierare: ET 1999:83
Utgivningsår: 1999
Format: A4
Lagersaldo: 92
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2000

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget 2000". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. "Energiläget 2000", som utkommer årligen, beskriver på ett översiktligt sätt energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell bakgrund.

Identifierare: ET 2000:37
Utgivningsår: 2000
Format: A4
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 25 av 50