Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 47
Exkl. moms

10 år med PFE

PFE var ett program för energieffektivisering i den svenska energiintensiva industrin. Den här rapporten är Energimyndighetens summering av 10 år med styrmedlet. Rapporten innehåller resultat, men även slutsatser och lärdomar som utgår från såväl framgångsfaktorer hos PFE som identifierade förbättringsmöjligheter.

Identifierare: ER 2016:28
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 42
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Belysningsutmaningen

Redovisning av uppdrag om en nationell kraftsamling inom belysningsområdet

Rapporten är Energimyndighetens redovisning av regeringsuppdrag ”Belysningsutmaningen” som är Sveriges medverkan i det globala initiativet Global Lighting Challenge (GLC). Syftet med Belysningsutmaningen var att genom dialog och aktiviteter öka kunskapsnivån, intresset och andelen energieffektiv belysning i Sverige. I arbetet med detta har Energimyndigheten genomfört seminarier och andra event, faktaunderlag om belysning har tagits fram och förslag till vidare sastningar presenteras.

Identifierare: ER 2018:9
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Belysningsutmaningen (engelsk text på andra sidan): The Swedish Lighting challenge

– Från global till lokal satsning: – From global to local venture

Några resultat från Belysningsutmaningen, en nationell kraftsamling 2016-2018. Syftet var att öka dialog, kunskapsnivå och övergång till energieffektiv belysning för att halvera elanvändningen för belysning i Sverige. På svenska och engelska.

Identifierare: ET 2018:5
Utgivningsår: 2018
Format: .
Lagersaldo: 348
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda möjligheter att minska energianvändningen. Projektet är tidsbegränsat och pågår till och med 2019.

Identifierare: ET 2017:5
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 737
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Coaches for Energy and Climate

Coaches for Energy and Climate is a national initiative that combines coaching and knowledge transfer between other companies, to improve your company’s energy efficiency and reduce operational costs. The participation in the program is free and funded by European Regional Development Fund.

Identifierare: ET 2017:6
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 35
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ekonomiskt stöd till energikartläggning

Vill du minska ditt företags löpande energikostnader? Gör då som nästan 800 andra företag, ansök om stöd för energikartläggning. Med stödet kan du få upp till 50 000 kronor för att göra en energikartläggning och få koll på energianvändningen i ditt företag.

Identifierare: ET 2017:4
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 1633
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energikartlägg din bostadsrättsförening

Stödet för energikartläggning på upp till 50 000 kronor vänder sig till små och medelstora företag. Även bostadsrättsföreningar kan ansöka om de uppfyller kravet på en årlig energianvändning över 300 megawattimmar, vilket motsvarar energianvändningen för cirka 30 lägenheter.

Identifierare: ET 2017:3
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energikartlägg ditt lantbruk

I ett lantbruk kan många delar energieffektiviseras, till exempel genom minskad ventilationen de tider då djuren är ute, uppvärmning med flis istället för el och genom att köra sparsamt. Du som är lantbrukare kan ansöka om stöd för energikartläggning på upp till 50 000 kronor för att få koll på energianvändningen.

Identifierare: ET 2017:2
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 150
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energikoll i små och medelstora företag

I Energikoll i små och medelstora företag får du handfasta tips, verktyg och checklistor som hjälper ditt företag till ett framgångsrikt arbete med energieffektivisering. Handboken är en del i Energimyndighetens satsning på stöd till små och medelstora företag för att sänka sin energianvändning. Mer information om Energimyndighetens stöd till små och medelstora företag finns www.energimyndigheten.se/smf

Identifierare: ET 2017:29
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 2708
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energilyftet

Vykort

Kort information om Energilyftet - en kompetenshöjande kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Identifierare: ET 2016:10
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 76
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Grönt hyresavtal

För att minska lokalers resurs- och energianvändning. Grönt hyresavtal är fastighetsbranschens första avtalsmall för minskad energianvändning och miljöpåverkan för lokaler. Avtalsmallen har ett inbyggt miljötänk som ger dig som fastighetsägare (eller hyresgäst) möjlighet att skapa goda affärer och komma längre i energi- och hållbarhetsarbetet. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar.

Identifierare: ET 2017:31
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder

Guiden är ett stöd för företag som vill ta steget från en energikartläggning till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som kan ge verkliga besparingar. Guiden vänder sig främst till företag som har liten erfarenhet av att genomföra energieffektiviserande åtgärder eller som saknar särskilda resurser för att arbeta med energieffektivisering. Informationen i guiden är däremot även relevant för företag.

Identifierare: ET 2017:11
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Handbok för projektledare – inspiration och stöd för planering, genomförande och uppföljning av lyckade energieffektiviseringsprojekt

Handboken beskriver vad som kännetecknar ett väl planerat och genomfört projekt, ger goda exempel, samt nämner vanliga misstag som görs. Det ges också en sammanfattning av de faktorer som bör beaktas för att få till stånd framgångsrika projekt.

Identifierare: ET 2016:17
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Handel – så gjorde vi

Ett handelsbolag delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning. Vi har tagit fram ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt handelsföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva handelsföretaget, tillsammans med den anlitade energikartläggaren, beskriva hur de har resonerat.

Identifierare: ET 2016:30
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 2
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Industri - så gjorde vi

Ett företag i tillverkande industri delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning. Detta är ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt tillverkande industriföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva företaget, tillsammans med den.

Identifierare: ET 2016:31
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 38
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mapp energieffektivisering

Mapp som kan fyllas med eget material inom energieffektivisering. Riktar sig till verksamma i projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammen samt till energi- och klimatrådgivare. Fack för eget visitkort finns.

Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 809
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Använd energi mer effektivt i ditt företag

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt företag. Tipsen gäller stödprocesser som de flesta företag använder. Det innebär bland annat belysning, ventilation, lokalvärme, lokalkyla och tryckluft. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering i företag – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Identifierare: ET 2017:18
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1461
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Använd energi mer effektivt i ditt gjuteri

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt gjuteri. Tipsen gäller produktionsprocesser som har en hög energianvändning. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering i gjuterier – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Identifierare: ET 2017:25
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1246
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Använd energi mer effektivt vid ytbehandling

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt företag med ytbehandling. Tipsen gäller produktionsprocesser som har en hög energianvändning hos företag med olika slags ytbehandling. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering inom ytbehandling – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Identifierare: ET 2017:20
Utgivningsår: 2017
Format: 1
Lagersaldo: 1538
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering

Den här guiden ger dig och ditt företag råd och stöd för att ta fram en väl fungerande åtgärdsplan för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Guiden beskriver arbetsprocessen från att ha en åtgärdslista från en energikartläggning till att ta fram en åtgärdsplan. I de olika avsnitten får du enkla tips och hänvisningar till fördjupad information och verktyg som kan vara till nytta i arbetet med att ta fram en detaljerad åtgärdsplan.

Identifierare: ET 2017:21
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1426
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Energieffektivisering i företag

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik hos företag. Den visar även exempel på åtgärder för energieffektivisering som rör processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag. Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för gjuterier och en för företag med ytbehandling.

Identifierare: ET 2017:17
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1473
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Energieffektivisering i gjuterier

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav, tillämpning av bästa teknik samt exempel på åtgärder för energieffektivisering för gjuterier. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag. Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för ytbehandling och en som rör de processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser.

Identifierare: ET 2017:24
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1322
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Energieffektivisering inom ytbehandling

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav, tillämpning av bästa teknik samt exempel på åtgärder för energieffektivisering för företag som arbetar med ytbehandling. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag. Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för gjuterier och en som rör de processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser.

Identifierare: ET 2017:19
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1495
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Från energikartläggning till åtgärdsplan

Den här guiden ger dig och ditt företag råd och stöd för att kunna prioritera åtgärder i din åtgärdslista efter en energikartläggning, för att sedan kunna föra in dem i en åtgärdsplan för energieffektivisering. Detta är en kortversion av publikationen Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering – en guide för företag. Där finner du fördjupad information om arbetsprocessen från åtgärdslista till åtgärdsplan.

Identifierare: ET 2017:22
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1358
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Företagets energitrappa

Börja på rätt nivå för ett strukturerat arbete

Detta material ska underlätta för dig som driver företag att arbeta med energiledning, vilket innebär strukturerat och systematiskt arbete med energifrågor. Skriften är uppdelad i fyra steg. För att avgöra hur långt just ditt företag har kommit i energiarbetet och var i materialet du ska börja läsa, börja med att fylla i självskattningsverktyg som du hittar på www.energimyndigheten.se/metodstod.

Identifierare: ET 2017:23
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1311
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 25 av 47